Ramavtal Norrvatten

NCC har tecknat ett ramavtal med Norrvatten om att förnya förbundets vattenledningar. Ramavtalet som löper i upp till sju år innebär att NCC ska renovera Norrvattens vattenledningar vid avrop. Ett första projekt genomfördes i Solna under våren 2019 där en ny teknik testades. 

Den 250 meter långa vattenledningen som förnyades är en 600-millimeters stål­ledning från 1957, kommunen har haft problem med läckor ett flertal år. Bibehållen kapacitet, kvalitet på vattnet och minimalt klimatavtryck var kundkrav.

Vårt ledningsnät är i behov av renovering och tack vare ny teknik som kompletterar befintliga lösningar kan vi genomföra det arbetet effektivt med endast en liten miljöpåverkan.
Johan Wallberg, avdelningschef, Norrvatten