Ramavtal Norrvatten

NCC tecknar ett ramavtal med Norrvatten om att förnya förbundets vattenledningar. Ramavtalet som löper i upp till sju år innebär att NCC ska renovera Norrvattens vattenledningar vid avrop. Ett första projekt genomförs i Solna under våren 2019 där en ny teknik testas. 

Den 250 meter långa vattenledningen som förnyas är en 600-millimeters stål­ledning från 1957, kommunen har haft problem med läckor ett flertal år. Bibehållen kapacitet, kvalitet på vattnet och minimalt klimatavtryck var kundkrav.

Vårt ledningsnät är i behov av renovering och tack vare ny teknik som kompletterar befintliga lösningar kan vi genomföra det arbetet effektivt med endast en liten miljöpåverkan.

“Vårt ledningsnät är i behov av renovering och tack vare ny teknik som kompletterar befintliga lösningar kan vi genomföra det arbetet effektivt med endast en liten miljöpåverkan.”

- Johan Wallberg, avdelningschef, Norrvatten