Närbild på vass och annan biodiversitet.

Avloppsreningsverk, Bydalen Åre kommun

NCC och Åre kommun bygger i samverkan ett nytt avloppsreningsverk i Bydalen i Åre kommun för att skapa en hållbar miljö i Bydalens dalgång och samtidigt främja tillväxten i området.

Det nya avloppsverket blir gemensamt för Bydalen och ersätter nuvarande fem anläggningar och ger bättre kontroll på utsläppen.

En problematik i området är den ojämna belastning som kommer av skidturismen, därför har reningsprocessen som valts möjlighet att hantera både stora och små flöden, bland annat genom att kunna stänga av en behandlingslinje under lågsäsong. 

– Vi ser fram emot att äntligen lösa VA-problematiken i dalgången genom en kommunal anläggning och att vi inom kommunen samtidigt fått möjlighet att praktiskt arbeta i en entreprenad i samverkan, säger Lars-Erik Eriksson, projektledare Åre kommun.

NCC har arbetat tillsammans med Åre kommun med att projektera och dimensionera det nya avloppsreningsverket så att det passar omgivningen och minimerar påverkan på miljön. Det blir en modern anläggning som kommer behöva minimal tillsyn och är anpassad efter de önskemål Åre kommun har om underhåll, tillgänglighet och flexibilitet.

Energibesparande lösningar såsom isolering, bergvärmepump och solceller är också inkluderade i projektet. 

Bydalen skiss
Bild på Per Johansson, affärschef VA-process NCC Infrastructure
Per Johansson

Affärschef VA-process, NCC Infrastructure