Tybblelundsskolan kick startar den stora skolexpansionen i Örebro

Tybblelundsskolan byggdes i partnering med Futurum Fastigheter i Örebro AB. Tybblelundsskolan är Örebros första nya skola på 24 år och inleder kommunens skolexpansionsplan.

Skolan i Tybblelund var den första bit i Örebro kommuns projekt att skapa 3 600 platser i skola och förskola till år 2020.

I Tybblelundsskolan ryms 525 elever från förskoleklass till årskurs sex samt 180 barn på tio förskoleavdelningar. Skolan finns i en stor sammanhängande byggnad på 8 900 kvadratmeter fördelade på två våningar med klassrum, musiksal, slöjdsal och hemkunskapssal. Lokalerna kan även användas till fritidsverksamhet samt hyrs ut till annan verksamhet. Skolan har dessutom ett centralt tillagningskök som servar hela anläggningen.

Tybblelundsskolan byggdes i partnering, en samverkansform där fokus ligger på en öppen och nära dialog mellan alla inblandade. Skolan byggdes utifrån kundens högt ställda krav på skolbyggnadens miljöprestanda vilket innebär att eleverna får ett hälsosamt inomhusklimat med bra ventilation, att sunda byggmaterial används och att skolan får låg energianvändning.

Förskolan stod klar för inflyttning sommaren 2017 och F-6-skolan vid årsskiftet 2017-2018.

Jakob Akfidan

Produktionschef, NCC Building Sweden

Emma Engström

Affärschef, NCC Building Sweden