Tybblelundsskolan kickstartar den stora skolexpansionen i Örebro

Tybblelundsskolan byggdes i partnering med Futurum Fastigheter i Örebro AB. Tybblelundsskolan är Örebros första nya skola på 24 år och inleder kommunens skolexpansionsplan.

Skolan i Tybblelund var den första bit i Örebro kommuns projekt att skapa 3 600 platser i skola och förskola till år 2020.

I Tybblelundsskolan ryms 525 elever från förskoleklass till årskurs sex samt 180 barn på tio förskoleavdelningar. Skolan finns i en stor sammanhängande byggnad på 8 900 kvadratmeter fördelade på två våningar med klassrum, musiksal, slöjdsal och hemkunskapssal. Lokalerna kan även användas till fritidsverksamhet samt hyrs ut till annan verksamhet. Skolan har dessutom ett centralt tillagningskök som servar hela anläggningen.

Jakob Akfidan

Produktionschef, NCC Building Sweden

Emma Engström

Affärschef, NCC Building Sweden