Sörmlands museum – nytt kulturellt nav

I nära samverkan med Sörmlands läns landsting skapar NCC det nya, miljöanpassade museet där historia möter både nutid och framtid. Byggnaden växer fram i ett centralt läge i Nyköpings hamnområde. På invigningsdagen 2018 öppnar en efterlängtad, kreativ och händelserik mötesplats för kultur i Sörmland.

Det nya museet ökar utbudet av kultur i Nyköping och blir ett nytt besöksmål för turister. Här finns det plats för utställningar, evenemang, kurser, möten, öppna samlingar och mycket mer. Det rymmer också produktions- och arbetslokaler för museets omfattande verksamhet runt om i hela Sörmland. Ett levande utomhustorg med en specialbyggd lekplats välkomnar besökare i olika åldrar.

Förbättrat projekt i partnering

Samarbetsformen har varit till stor nytta för projektet. Genom att jobba i nära samverkan, partnering, har en mycket effektiv process utvecklats under de 1,5 år som projektet förberetts. Många miljöanpassade lösningar har utvecklats för museet. Därför behövs mycket lite köpt energi för värme och komfortkyla. Även byggtiden har blivit kortare än vid ett traditionellt samarbete.

Illustration på Sormlands museum