Sörmlands museum – kulturellt nav i Nyköping

NCC har i nära samverkan med Sörmlands läns landsting byggt Sörmlands Museum som invigdes 2018. Ett miljöanpassat museum i Nyköpings hamnområde där historia möter både nutid och framtid. En efterlängtad, kreativ och händelserik mötesplats för kultur i Sörmland.

Centralt läge i Nyköping

Nya Sörmlands Museum ökar utbudet av kultur i Nyköping och blir ett nytt besöksmål för turister. Här finns det plats för utställningar, evenemang, kurser, möten, öppna samlingar och mycket mer. Det rymmer också produktions- och arbetslokaler för museets omfattande verksamhet runt om i hela Sörmland. Ett levande utomhustorg med en specialbyggd lekplats välkomnar besökare i olika åldrar.

Funktionella och flexibla ytor

Sörmlands Länsmuseum har länge saknat funktionella lokaler. Det nya husets utformning, teknik och säkerhet skapar många möjligheter till varierande utställningar och verksamheter.

Här finns rum för allt från små, lokala utställningar till stora, internationella utställningar. Två rum för musei- och konstpedagogik och två verkstäder för textil och trä gör det möjligt att hålla kurser för alla åldrar. En stor eventsal kan användas för konferenser, filmvisning, konserter, teater eller konstperformance. I en av salarna kan landstingsfullmäktige hålla sammanträden.