Skandionkliniken i Uppsala

NCC bygger Nordens första klinik för avancerad strålbehandling av cancer med protonterapi i Uppsala.

Projektet genomförs i partnering med Akademiska Hus. Det är ett nationellt projekt som landets sju landsting med universitetssjukhus står bakom.

Byggnaden är ca 14 000 kvm och består av en klinik-, administration- och en strålningsdel, en hotelldel med ca 90 rum och en restaurang. Byggnaden är specialutformad, väggarna till behandlingsdelen är 3,7 m tjocka och gjutna med järnmalmsbetong. Därtill kommer ett tak på 4,1 m. Huset är enormt tungt då det gått åt ca 14.000 m3 betong, därför är det grundlagt på ca 650 stålrörspålar som är borrade ner till fast berg. 

Partnering förenklar styrningen

Tekniken och utrustningen på kliniken kräver avancerad byggnadsteknik och stor hantverksskicklighet. Partneringformen där alla är med från början i processen förenklar styrningen av projektet som kräver exakta tidplaner samt ett aktivt och intensivt samarbete.

Se filmen om Skandionkliniken i Uppsala:

Bild på Ulf Hansson, chef affärs- och verksamhetsutveckling, NCC Building Sweden.
Ulf Hansson

Chef Affärs- och verksamhetsutveckling, NCC Building Sweden