Kvällsmörk himmel. I bakgrunden SCA-huset. I förgrunden väg och järnväg i rörelse.

SCA-huset – Profilhus i Mölndals innerstad

I nära anslutning till planerade Mölndals Galleria har vi byggt SCA:s nya kontor. En framstående och modern kontorsbyggnad med goda kommunikationer.

Mölndals nya stadskärna förnyas under perioden 2014-2018 och första färdigställda byggnad blev SCA-huset. En profilbyggnad som inrymmer SCA:s nya kontor med arbetsmiljöer i världsklass.

Se filmen om SCA-huset: