SCA-huset – Profilhus i Mölndals innerstad

I nära anslutning till planerade Mölndals Galleria har vi byggt SCA:s nya kontor. En framstående och modern kontorsbyggnad med goda kommunikationer.

Mölndals nya stadskärna förnyas under perioden 2014-2018 och första färdigställda byggad blev SCA-huset. En profilbyggnad som inrymmer SCA:s nya kontor med arbetsmiljöer i världsklass.

Se filmen om SCA-huset:

Rätt lokaler för bättre affärer

Med sitt nya kontor stärker SCA sitt varumärke och närvaron i den växande staden Mölndal. SCA-huset är en profilbyggnad som är lätt att känna igen med sin runda form, imponerande storlek och spårvagn som vänder under huset. Den runda formen gör att många arbetsplatser hamnar nära fönstren medan innergårdarna gör att ljuset är gott även längre in i byggnaden.

Med huvudentrén mot en bro, är karaktären unik och sticker ut bland svenska kontorshus. I och med den runda formen och med våningsplan på närmare 4 000 kvm möjliggörs yteffektiva kontorslösningar som öppnat upp för tät kommunikation medarbetarna emellan.

Mölndals nya innerstad utvecklas

Under 2014-2018 sker stora förändringar i Mölndals kommun. En kommun söder om Göteborg som vuxit ihop med Göteborgs tätort. Tillsammans med Mölndals kommun och andra aktörer utvecklar vi ett Mölndal som är mer socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbart.

Ett fullkomligt serviceutbud i Mölndals Galleria

SCA-huset har byggts centralt i Mölndals innerstad. Även nya bostäder och arbetsplatser växer fram i närområdet i takt med att vi utvecklar Mölndals Galleria. Tillsammans spelar kontorshuset och gallerian en viktig roll i att stärka innerstaden i Mölndal. Sevärdheter så som Gunnebo Slott och Trädgårdar, Åbytravet samt Mölndals Stadsmuseum är alla endast en promenad bort.

Med gångavstånd till Västsveriges näst största pendlingsstation

Staden har ett strategiskt läge i nära anslutning till de större kommunikationslederna E6, E20/Söderleden samt Västkustbanan och Kust till kustbanan. Knutpunkt Mölndalsbro ligger i anslutning till SCA-huset. Via knutpunkten reser ca 4,7 miljoner personer per år. Knutpunkten innefattar tågtrafik, spårvagn samt buss. Det finns även möjlighet att hyra plats i det befintliga cykelgaraget för den som önskar kombinera cykel och kollektivtrafik.

 • Spårvagnshållplats – 100 meter från SCA-huset
 • Buss – 50 meter
 • Tåg (Trafiktyp: Pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg) - 50 meter
 • Flyg – Landvetter flygplats: 20min samt Göteborg City Airport: 30 min
 • Cykelbanor – I direkt anslutning till kontoret
 • Cykelparkering under tak – i direkt anslutning
 • Parkeringsgarage – under kontoret och i direkt anslutning

Miljö

När du väljer miljöcertifierade lokaler tar du ansvar för en hållbar utveckling. Ditt miljöansvar genererar lönsamhet i form av lägre energikostnader, ett stärkt varumärke och nöjda medarbetare som mår bra och presterar på topp.

Miljöcertifieringen blir ditt kvitto

Miljöcertifieringen genom BREEAM är ett objektivt bevis på att fastigheten håller hög kvalitet och verkligen lever upp till de högt ställda miljömålen. Likaså innebär miljöcertifieringen att inomhusmiljön är hälsosam för SCA:s medarbetare.

BREEAM tar ett helhetsgrepp kring byggnaden och den närliggande omgivningen. Godkänd certifiering innebär att fastigheten utvärderats mot ett antal fastställda riktvärden, Energi- och vattenanvändning, inomhusklimat, föroreningar, transporter, byggnadsmaterial, avfallshantering och förvaltningsprocesser är ett urval av alla de aspekter som utvärderas.

Låg energianvändning - ett gemensamt mål

Huset har energicertifierats genom GreenBuilding. I SCA-huset finns alla förutsättningar för hyresgästen att arbeta klimatklokt. Här mäts till exempel el, värme och kyla individuellt. Den höga tekniska standarden ger låga driftskostnader, flexibla lokaler och ett gott inomhusklimat.

 • Lev som du lär i en miljöcertifierad fastighet – stärk ditt varumärke
 • Låg energianvändning – lägre kostnader och CO2-utsläpp
 • Miljömässigt bra materialval – ett hållbart samhälle
 • Sunt inomhusklimat – lägre sjukfrånvaro
 • Individuell mätning av el och värme/kyla – betala bara för den egna verksamheten
 • Miljöutbildning för hyresgästen – lägre miljöpåverkan
 • Gröna hyresavtal – lägre miljöpåverkan

Fakta

 • Cirka 25 000 kvm kontorsyta
 • Inflyttning: 2016
 • Byggstart: 2014
 • Miljöcertifiering: BREEAM och GreenBuilding
 • Arkitekt: Rstudio
 • Såld till: Stena Fastigheter 2014
Marcus Sandahl 5614
Marcus Sandahl

Säljchef, NCC Property Development