S6 – välkomnande, trygga och flexibla kontorslokaler i Västerås

NCC bygger ett nytt kontorshus som ska samla socialtjänstens verksamhet i Västerås under ett tak för att främja samarbetet och skapa tydlighet och bästa möjliga möte för alla besökare. Tillsammans med Samhällsbyggnadsbolaget utförs uppdraget i partnering.

En väg in – ökad service och snabbare hantering

Socialtjänsten vill samlokalisera sina verksamheter i ett hus, en väg in, för att skapa tydlighet och bästa möjliga möte för alla besökare. S6 kommer att samla Västerås Stads medarbetare inom socialtjänsten och uppförs centralt nära Centralstationen. Uppdraget avser nybyggnation av kontorsfastigheten Sigurd 6. Huset omfattar cirka 7 800 kvadratmeter och kommer till största delen att rymma moderna och flexibla kontorsytor. 

Huvudentrén ska ge ett välkomnande intryck och entréplanet blir ett öppet plan med reception för mottagande av besökare. Här kommer det även att finnas plats för en verksamhetslokal för handel, butik eller café som ska bidra till en öppen och trygghetsskapande miljö mot gatan. Under markplan byggs ett garage med cirka 60 platser med plats för bilpool och laddplatser.

Bra miljöprestanda

Kontorshuset får gedigna, hållbara och naturliga material, som trä, tegel och puts. Huset ska även miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver med ett bra klimatskal och låg energiförbrukning.

“NCC har gedigen erfarenhet av att bygga moderna kontorshus. Genom att bilda en gemensam organisation tillsammans med vår uppdragsgivare skapar vi gemensamma mål och hjälper varandra att lösa uppdraget på bästa sätt. På så vis säkerställer vi att det skapas trygga, välkomnande och tillgängliga miljöer för både medarbetare och besökare.”

- Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden

Socialtjanstens hus - flygperspektiv-wide
Anders Lindkvist

Affärschef, NCC Building Sweden