Socialtjänstens hus – välkomnande och flexibla kontorslokaler i Västerås

NCC har byggt ett nytt kontorshus som samlar socialtjänstens verksamhet i Västerås under ett tak för att främja samarbetet och skapa bästa möjliga möte för alla besökare. Tillsammans med Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, har uppdraget genomförts i partnering.

En väg in till socialtjänsten

Socialtjänsten i Västerås samlokaliserar sina verksamheter i ett hus för att underlätta samverkan och skapa tydlighet och bästa möjliga möte för alla besökare. Huset samlar stadens cirka 400 medarbetare, som tidigare funnits på olika adresser, på ett centralt läge nära Centralstationen.

Flexibla och väl anpassade lokaler

Uppdraget avser nybyggnation av kontorsfastigheten Sigurd 6. Huset omfattar cirka 10 000 kvadratmeter i fem plan som till största delen rymmer flexibla och tillgängliga kontorsytor - väl anpassade till verksamheten.  

Huvudentrén ska ge ett välkomnande intryck. Den indragna entrén framhävs av varma och inbjudande träribbor som också speglas i husets fönsternischer och inredning. Entréplanet blir ett öppet plan med reception för mottagande av besökare. På andra våningen är semipublika funktioner placerade, som konferensavdelning. Resterande våningsplan rymmer de interna kontorsavdelningarna. 

I markplan finns plats för en verksamhetslokal för handel, butik eller kafé som ska bidra till en öppen och trygghetsskapande miljö mot gatan. Under markplan finns ett garage med cirka 60 platser med plats för bilpool och laddplatser.

Bra miljöprestanda

Kontorshuset är en hållbar byggnad som är uppförd enligt Miljöbyggnad Silver med ett bra klimatskal och låg energiförbrukning. 

Samverkan skapar mervärde

Projektet är en totalentreprenad som har utförts i partnering med SBB. En bra dialog har varit en framgångsfaktor för att tillsammans hantera frågor under projekttiden.

Samlokalisering, där kunden haft en representant på etableringen, har bidragit till att kunna fatta snabba beslut och god förståelse för varandra, vilket i sin tur har bidragit till ett bra arbetsklimat. 

För att skapa värde på både kort och lång sikt har lösningar arbetats fram tillsammans med hänsyn till kvalitet och kostnad. Till exempel valdes fönsternischer med fokus på framtida underhåll.

Det nya kontorshuset står på industrihistorisk mark i stationsområdet. För att återkoppla till den tidigare bebyggelsen på platsen har projektet också byggt upp en fasadmur som liknar den ursprungliga fasaden från slutet av 1800-talet, från en industribyggnad som revs i början av 2000-talet.

NCC har gedigen erfarenhet av att bygga moderna kontorshus. Genom att bilda en gemensam organisation tillsammans med vår uppdragsgivare skapar vi gemensamma mål och hjälper varandra att lösa uppdraget på bästa sätt. På så vis säkerställer vi att det skapas trygga, välkomnande och tillgängliga miljöer för både medarbetare och besökare.
Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden
Anders Lindkvist

Affärschef, NCC Building Sweden