Bild på vattenverket Ryaverket, tillhörande Gryaab AB.

Ryaverket skivfilteranläggning

För att möta nya utsläppsvillkor utökade Gryaab AB år 2010 sin reningskapacitet med en ny skivfilteranläggning på 7100 m2 BTA för filtrering av avloppsvatten. Filtreringen är det sista steget i reningen innan vattnet släpps ut i Göta älv strax utanför Rya Nabbe.

Skivfilteranläggningens överbyggnad innehåller två stora hallar för 40 så kallade skivfilter som varje dag tar emot avloppsvatten från över 700 000 personer (2013) från kommunerna Göteborg, Ale, Härryda, Mölndal, Partille, Kungälv och Lerum. Mellan hallarna ligger en central del med driftlokaler samt ett visningsrum för besökare.

Projektet upphandlades som generalentreprenad och drevs i samverkansformen partnering där NCC arbeten bl.a. omfattade stora platsgjutna betongkonstruktioner samt bygg- och installationsarbeten. Betong klass 1 utgör cirka 70 miljoner av entreprenadsumman.

Ryaverkets skivfilteranläggning vann Kasper Salin-priset 2010.