Foto: NCC

Ramavtal Kraftringen

NCC har i flera år haft ramavtal med Kraftringen Energi AB avseende entreprenader inom fjärrvärme och fjärrkyla. När det 2023 var dags för ny upphandling fick NCC förnyat förtroende i form av ett ramavtal på upp till åtta år.

Ramavtalet löper i fem år, med möjlighet till förlängning tre gånger med ett år i taget, totalt max åtta år. Ramavtalet avser förläggning av fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande svets-, mark- och anläggningsarbeten inom primärt kommunerna Lund, Lomma, Eslöv och Klippan.

Projekten inom ramavtalet avropas löpande och gäller nybyggnation, reparation och ombyggnad av distributionsnätet för fjärrvärme och fjärrkyla. Övervägande arbete är nyanläggning och ombyggnad av fjärrvärme.

Kraftringens målsättning är att senast år 2030 ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Som en del i detta innehåller avtalet miljökrav, bland annat avseende transporter och drivmedel, vilka successivt skärps under avtalstiden.

Samarbetet med Kraftringen är en viktig del av NCC:s basverksamhet inom infrastruktur i Lund med omnejd. För att möta avtalets miljökrav kommer man där så är möjligt använda HVO-diesel och elektrifierade fordon.

Förläggning av fjärrvärmeledning
Förläggning av distributionsledning för fjärrvärme mellan Lomma och Hjärup. Foto: NCC