Ny arbetsplats för polisen i Järva

På uppdrag av Polismyndigheten och Familjebostäder omvandlar NCC ett tidigare serviceboende till moderna kontor i Rinkeby i västra Stockholm.

Genom det nya polishuset vill Polisen stärka tryggheten för de boende och öka närvaron i Järvaområdet. Stationen i Rinkeby dimensioneras för 240 medarbetare.

Lång erfarenhet av om- och tillbyggnader

NCC tar med sig erfarenhet och kunskap från om- och tillbyggnadsprojekt. I projekteringen läggs stort fokus på att ta fram den mest fördelaktiga lösningen för funktionella och hållbara kontor.

Funktionell planlösning och energieffektivitet

I projektet ingår ombyggnad av två befintliga bostadshus och mellan dem uppförs två nya byggnader. Totalt omfattar om- och tillbyggnaden cirka 14 500 kvadratmeter.

Husen byggs om från grunden till moderna kontor med ny funktionell planlösning och energieffektiva installationer. Taken byts ut och nya fläktrum placeras ovanpå husen. Två nya hissar och fyra nya trapphus installeras. Dessutom får husen ny fasad och nya fönster.

Det befintliga garaget byggs om och får högre takhöjd för större fordon. Garaget kommer även inrymma uppställningsplatser för utryckningsfordon samt tvätt- och verkstadsplatser.

Anders Quant
Anders Quant

Projektchef , NCC Building Sweden