Konceptbild på torget nedanför Rinkeby polisstation.

Ny arbetsplats för polisen i Järva

På uppdrag av Polismyndigheten och Hemsö har NCC omvandlat ett tidigare serviceboende till moderna och funktionella kontor i Rinkeby i västra Stockholm.

Genom det nya polishuset vill Polisen stärka tryggheten för de boende och öka närvaron i Järvaområdet. Stationen i Rinkeby ska rymma runt 300 anställda, poliser och civila. Här ska allmänheten kunna komma för att göra polisanmälningar och skaffa pass. Även en del av de som svarar i polisens tipstelefon, 114 14, kommer att sitta i huset.

Funktionell planlösning och energieffektivitet

I projektet ingick ombyggnad av två befintliga bostadshus och mellan dem uppförandet av två nya byggnader. Totalt omfattar om- och tillbyggnaden drygt 15 000 kvadratmeter.

Husen har byggts om från grunden till moderna kontor med ny funktionell planlösning och energieffektiva installationer. Taken har bytts ut och nya fläktrum placerats ovanpå husen. Två nya hissar och fyra nya trapphus har installerats. Dessutom har husen fått ny fasad och nya fönster.

Befintligt garage har byggts om och fått högre takhöjd för större fordon. Garaget innehåller även uppställningsplatser för utryckningsfordon samt tvätt- och verkstadsplatser.

Byggnationen påbörjades med NCC som totalentreprenör i slutet av 2017. Slutbesiktningen genomfördes i slutet av maj 2020 och i september samma år invigdes det nya polishuset officiellt. 

Anders Quant

Projektchef , NCC Building Sweden