Konceptbild på torget nedanför Rinkeby polisstation.

Ny arbetsplats för polisen i Järva

På uppdrag av Polismyndigheten och Hemsö har NCC omvandlat ett tidigare serviceboende till moderna kontor i Rinkeby i västra Stockholm.

Genom det nya polishuset vill Polisen stärka tryggheten för de boende och öka närvaron i Järvaområdet. Stationen i Rinkeby ska rymma runt 300 anställda, poliser och civila.

Funktionell planlösning och energieffektivitet

I projektet ingick ombyggnad av två befintliga bostadshus och mellan dem uppförandet av två nya byggnader. Totalt yta cirka 14 500 kvadratmeter.

Husen har byggts om från grunden till moderna kontor med ny funktionell planlösning och energieffektiva installationer. Taken har bytts ut och nya fläktrum placerats ovanpå husen. Två nya hissar och fyra nya trapphus har installerats. Dessutom har husen fått ny fasad och nya fönster.

Befintligt garage har byggts om och fått högre takhöjd för större fordon. Garaget kommer även inrymma uppställningsplatser för utryckningsfordon samt tvätt- och verkstadsplatser.

Anders Quant

Projektchef , NCC Building Sweden