Passivhusförskolor i Huddinge i strategisk partnering

Huddinge har fått tillskott med tre förskolor uppförda med passivhusteknik. De har tagits fram i ett nära samarbete mellan NCC och Huge Fastigheter.

Under fyra år byggdes de tre förskolorna genom samverkansformen strategisk partnering. Ett koncept som fokuserar på en öppen och nära dialog mellan alla inblandade. Vi vet att långsiktiga samarbeten lönar sig. Engagemanget från båda parter ökar och det blir lättare att ta med sig erfarenheter från ett projekt till ett annat.

Kortare byggtid

Byggtiden för de sista två förskolorna förkortade vi med ungefär två månader. I projekteringen har vi sparat pengar genom att återanvända den lösning vi gjorde i första förskolan i de två efterföljande förskolorna.

Värms upp av människor

Husen värms i huvudsak upp av den värme människor och elektrisk utrustning i husen alstrar. Förskolorna har byggts enligt passivhuskraven FEBY, energiförbrukningen beräknas till 29 kwh/m2 (bergvärme).

100 barn i vardera skola

Förskolorna som är identiska i sitt utförande har en entré med gemensamma aktivitetsytor och fem hemvisten. De är alla 1000 kvm stora, byggda i två våningar och rymmer ungefär 100 barn vardera.

Se filmen om projektet:

Bild på Matti Virkki, affärschef Hus Stockholm, NCC Building Foto/illustration: Erik Mårtensson
Matti Virkki

Affärschef Hus Stockholm, NCC Building Sweden