Nya lokaler för Jämtlands gymnasium

Tillsammans med Östersunds kommun genomför NCC om- och tillbyggnad av lokaler för Jämtlands Gymnasium. Projektet drivs i samarbetsformen partnering.

Jämtlands Gymnasium har flera olika campus runt om i länet. I centrala Östersund ligger Wargentin, där NCC genomför en totalentreprenad i samverkan med Östersunds kommun.

Projektet omfattar en tillbyggnad på cirka 2 800 kvadratmeter, ombyggnation av ungefär 4 500 kvadratmeter samt underhåll av cirka 9 500 kvadratmeter. På dessa ytor inryms bland annat undervisningslokaler, aula, sporthall, café och gemensamma utrymmen.

Partnering innebär att byggherren och entreprenören har ett nära och öppet projektsamarbete redan från start samt att båda parter kontinuerligt bidrar med sina kunskaper och erfarenheter. En avgörande framgångsfaktor i det här projektet har varit samarbetet med nyckelpersoner på Jämtlands Gymnasium, som kan både lokalerna och verksamheten.

Foto: Tina Stafrén

Peter Kristensson

Projektchef, Jämtland, NCC Building Sweden