Floraskolan i Skellefteå med sina 14 000 rymmer 1000 elever. Foto: Sune Grabbe

Floraskolan - byggd för trygghet i ett växande Skellefteå

Skellefteå är en stad som växer och för att anpassa staden för framtiden och möta morgondagens behov har NCC tillsammans med Skellefteå kommun byggt Floraskolan. En skola med plats för 1000 elever där man haft stort fokus på kreativa lärmiljöer, individualiserade undervisningsmetoder och digitala verktyg.

Floraskolan på Morön i Skellefteå erbjuder studieplatser från förskoleklass upp till årskurs nio. Skolan är 14 000 kvadratmeter och miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval. NCC:s uppdrag var en generalentreprenad med utförande.

En skolmiljö för alla

Skolan har byggts och organiseras för ständig vuxennärvaro och lärarna har varit med och bidrar i alla processer och i utformandet av skolan, vilket gett en värdefull information för att skapa en skolmiljö som tar hänsyn till många perspektiv och skapar ett större helhetstänk.

Trygghet, aktivitet och arbetsro har stått i fokus vid byggprocessen av Floraskolan. Med färre statiska klasser och fler behovsanpassade grupper så anpassas och skapas likvärdig undervisning i rum. Storleken på klassrummen har utformats med plats från fyra personer till möjlighet att samla upp mot 150 stycken för olika behov.

Skolan är helt skofri och varje stadie har egen ingång till sina hemklassrum. Varje hemklassrum har eget tillhörande kök och samlingslokal, där eleverna ska känna igen sig. Storleken på klassrummen har utformats med plats från 4st personer till möjlighet att samla 150st kopplat till behov. Digitala verktyg och varierade lärmiljöer kommer att vara självklarhet i undervisningen.

Skolpersonalen är glad över att de fått den skola de önskat, det är den största bekräftelsen på ett lyckat projekt och att delaktighet är vägen till framgången. Tillsammans har alla inblandade i projektet levererat en skola anpassad för framtiden. Miljön ute på skolgården är inbjudande och lockar till rörelse och lek. Skolan är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Silver. Floraskolans fasad består av trä och varmgalvaniserad stålplåt fasaden har också stora glaspartier för bästa dagsljusinsläpp till gemensamhetsytorna på skolan.

Se filmen från invigningen här.

Peder Dahlberg

Projektchef, Norrland, NCC Building Sweden