Bild på nya NCC Folkboende i Munkedal.

Fyra NCC Folkboende, Ale

NCC har på uppdrag av Alebyggen byggt fyra punkthus med totalt 116 hyreslägenheter i Nol, Ale kommun, strax norr om Göteborg. I anslutning till dessa har NCC renoverat tre befintliga huskroppar.

De fyra nya punkthusen är byggda enligt konceptet NCC Folkboende, vilket innebär välplanerade hyresrätter med hög boendekvalitet och balkong till alla lägenheter. Bostäderna är byggda i ett område på Folketshusvägen och Mossvägen i Nol.

Byggstart för två av de nybyggda punkthusen var i september 2019 och byggnationen pågick drygt ett år. Parallellt med att hus 1 och 2 byggdes revs två befintliga hus som sedan ersattes med hus 3 och 4. Totalt innehåller de fyra nya husen 116 en-, två- och trerumslägenheter.

I samma område renoverar NCC samtidigt tre befintliga hus med totalt 54 lägenheter. Husen byggdes i början av 1970-talet och har ett omfattande underhållsbehov. I NCC:s uppdrag har renovering av tak och fasader, nya säkerhetsdörrar, stambyte, nya badrum och nya ledningar för vatten, avlopp och el ingått.