Hyresrätter, NCC Design, Lyran 3, Norrköping

Både bostadsrätter och hyresrätter i område med hållbarhet i fokus.

Lyran 3 är belägen ca två km sydväst om Norrköpings centrum. Här har NCC byggt både Design Duo och Design Quattro för Svenska Hyreshus AB. Husen är uppförda i en ny stadsdel med traditionell stadskaraktär och en blandning av boende, handel, service och andra verksamheter. Hållbarhet står i fokus, vilket husprodukterna sprungna ur produktlinjen NCC Design tillgodoser bland annat genom sitt låga energibehov.

I Norrköping, precis som i flera andra delar av landet, är behovet av bostäder med låg produktionskostnad stort. Med hjälp av NCC Design kan produktionskostnaden sänkas rejält, utan att tumma på varken byggkvalitet eller boendestandard. Byggtiden har varit kort och kostnader har kunnat förutses på ett sätt som varit avgörande för vår kund Svenska Hyreshus AB.

Första delen av projektet Lyran 3 består av 72 hyresrätter fördelade i sex fyrvåningshus med 12 lägenheter i varje. Lägenheterna är om 1, 2 eller 3 rum och kök med generöst ljusinsläpp och en tilltagen takhöjd på 2, 70 meter. De första husen planeras vara klara till hösten 2014.

Andra delen av projektet omfattar 20 bostadsrätter i tvåvåningshus. Dessa består av större lägenheter om 3 och 4 rum och kök med samma luftiga och ljusa utformning. Bostadsrätterna stod inflyttningsklara under senare delen av 2014.

Lyran 3 är ett av flera områden där NCC bygger bostäder baserade på NCC Design för Svenska Hyreshus AB.

Bild på Dennis Berglund, Ansvarig NCC Design, NCC Building Sweden
Dennis Berglund

Ansvarig NCC Design, NCC Building Sweden