Bild av kraftverket i Hammarforsen, Jämtland.

NCC bygger om kraftverket i Hammarforsen, Jämtland

NCC ska på uppdrag av Statkraft genomföra dammsäkerhetshöjande åtgärder på Hammarforsens kraftverk. I uppdraget ingår att bygga om ett utskov för att öka avbördningskapaciteten. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 160 MSEK.

Hammarforsens kraftverk i Indalsälven, Jämtland, är närmare 100 år gammalt (byggt 1928) och genomgår nu en omfattande upprustning för att möta risken för ökande extremflöden. NCC har fått i uppdrag av Statkraft att bygga ett utskov för att öka avbördningskapaciteten i kraftverket för att garantera dammsäkerheten. 

– Detta projekt är en del i en omfattande restaurering av Hammarforsens anläggning. För att fortsätta vara en tillförlitlig producent av flexibel förnybar energi krävs att vi hela tiden har en väl fungerande anläggning och uppdaterar våra kraftverk för att klara av den ökade energiförsörjningen vi står inför. Detta gör vi bäst i samverkan med våra entreprenörer och vi ser fram emot att samarbeta med NCC i denna upprustning, säger Jakob Norström, VD i Statkraft Sverige.

NCC ska utföra arbete med fångdammen, genomföra rivningsarbeten, byta ut befintlig segmentsutskovslucka och ersätta med två mindre dammluckor. I uppdraget ingår gjutnings- och betongarbeten för kraftverket samt instrumentering och en höjning av tätslitsen vid Hammarnäset. 

För betongarbetena kommer NCC använda sig av klimatförbättrad betong som minskar koldioxidavtrycket och har kortare härdningsprocess. Detta förbättrar också arbetsmiljön då omfattningen av arbete med att kyla betongen minskar eller kan utgå. NCC har tidigare erfarenhet av att arbeta med klimatförbättrad betong och komplexa gjutningsarbeten till exempel vid bygget av vattenkraftstationen Rengård i Skellefteå.

– NCC och Statkraft känner varandra väl genom tidigare gemensamma projekt och ett pågående ramavtal där vi utvecklat ett förtroende och en samsyn. I och med NCC:s erfarenhet av liknande vattenkraftverksprojekt har vi kunnat erbjuda Statkraft en produktionsvänlig och kostnadseffektiv lösning för kraftverket i Hammarforsen, säger Richard Mattsson, produktionschef NCC Infrastructure. 

Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 160 MSEK som orderregistreras i affärsområde NCC Infrastructure under första kvartalet 2023. Projektet beräknas stå klart under våren 2025.

  • Bild på utskovslucka vid kraftverket i Hammarforsen, Jämtland.

  • Bild från kraftverket i Hammarforsen, Jämtland.