Kreativ illustration på ventilationsrör som böjer sig kraftigt åt olika håll, och utsläppsskorstenar som höjer sig i bakgrunden.

Massafabrik Södra Cell Värö, Varberg

På uppdrag av Södra Cell AB genomförde NCC mark-, anläggnings- och byggnadsarbetena vid utbyggnaden av fabriken Södra Cell Värö. Arbetet skedde i samverkansformen partnering.

Genom Södra Cells miljardsatsning på massabruket i Värö ökas produktionskapaciteten drastiskt. Från tidigare cirka 425 000 ton till 700 000 ton massa per år är Värö ett av världens största bruk för produktion för barrsulfatmassa. Massan används till bland annat toalettpapper, servetter och hushållspapper. Bruket ligger i Värö mellan Varberg och Kungsbacka. 

Projektet sysselsatte omkring 100 personer under byggtiden. NCC utförde sedan tidigare byggnadsarbeten i samverkan på Värö där Södra Cell investerat i en ny mesaugn och vitpelletsfabrik. 

Energieffektivitet i fokus 

Södra Cell Värö är sedan tidigare oberoende av fossila bränslen vid normal drift. Investeringen innebär förutom en ökad massaproduktion, även att fabriken görs ännu mer energieffektiv så att leveransen av energi kan öka ytterligare. 

I nära samarbete

Partnering är en samverkansform där projektets nyckelaktörer löser ett uppdrag tillsammans i öppen dialog med projektets bästa i fokus.