En grå lagertank reser sig bland höga klippor, med berg synligt i bakgrunden.

Ny terminal för flytande naturgas i Lysekil

Vid Preems raffinaderi i Lysekil har NCC byggt en ny terminal för lagring av flytande naturgas (LNG).

LNG terminalen är delad i tre kontrakt, landarbeten, tankar och process, där NCC på uppdrag av Rodoverken utfört betongarbetena till lagringstanken.

Tanken är 42 m hög och har en diameter på 36 m. Lagringskapaciteten är 30 000 m3. LNG-tanken har byggts med hjälp av glidformsgjutning, en snabb och kostnadseffektiv byggmetod vid vertikala konstruktioner. Med en produktionstakt på ca 4 meter per dygn gjöts tanken på mindre än två veckor.

Projektets komplexitet ställde krav på god samverkan då kontrakten utfördes parallellt. Goda resultat har uppnåddes till följd av det öppna samarbetsklimatet, där fokus är på arbetsmiljön, leveranskvalitet och miljöpåverkan på omgivning. Det goda och öppna samarbetet mellan alla parter, kund och leverantörer, var en förutsättning för att uppnå projektets mål.

Richard Thorpö

Affärschef, NCC Infrastructure