Energibehovet halveras i miljonprogramområde

I bostadsområdet Lagersberg i Eskilstuna renoverar NCC hyresbostäder från miljonprogrammets dagar. Bostäderna är byggda på 60- och 70-talen och de får nu sin första omfattande upprustning i flera etapper.

För att halvera energibehovet kommer NCC genom sitt koncept Hållbar renovering till exempel att byta ut fönstren mot fönster med energiglas, tilläggsisolera ytterväggar och vindar, sätta in värmeåtervinnande ventilation, och termostatventiler som reglerar elementens värme. Dessutom byts stammar och badrum, köken fräschas upp och fasaderna får ny puts och färg.

I några lägenheter renoveras badrumen med Addera badrumsrenovering, ett industrialiserat tänkesätt där ett nytt badrum byggs inuti det gamla med en fuktsäker ventilerad konstruktion. Det minimerar rivningsarbeten, kortar byggtiden och resulterar i en lönsammare renovering med en hållbar kvalitet genom hela byggprocessen.

Taken förses med 750 kvadratmeter solceller, som producerar nästan 7 kilowattimmar el per kvadratmeter och år. Därmed står solen för 7,5 procent av energin, resten är från fjärrvärme.

Projektet genomförs i NCC Partnering; en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

Fakta

  • Projekt: Renovering av 430 hyresbostäder
  • Kund: Eskilstuna kommunfastigheter AB
  • Huvudentreprenör: NCC Construction Sverige AB
  • Arkitekt: AQ
  • Kontraktssumma: 192 MSEKr
  • Byggtid: 2012-01-01 – 2015-12-31