Illustration: General Architecture
Illustrationsbild av kvarteret Johanna i Göteborg.

Kvarteret Johanna, Göteborg

NCC bygger om och bygger ut Kvarteret Johanna i centrala Göteborg. Uppdraget genomförs i partneringsamarbete med Hufvudstaden.

Utvecklingen av Kvarteret Johanna syftar till att skapa en levande stadsmiljö i centrala Göteborg genom att förtäta kvarteret med flexibla och funktionella kontors- och verksamhetslokaler. Det innebär att många nya arbetsplatser tillförs området vilket i sin tur kan bidra till en mer levande och trygg stadskärna.

Stort projekt på liten yta

NCC:s uppdrag innebär att utföra en om- och tillbyggnad av Kvarteret Johanna, i området Fredstan beläget mellan Östra Larmgatan och Fredsgatan i centrala Göteborg. Kvarteret består av fyra befintliga fastigheter samt den så kallade ”Johanna-tomten” som stått tom efter en brand år 2005.

Befintliga byggnader ska byggas om och renoveras, ett nytt hus ska uppföras på den tomt som stått obebyggd och hela det nya kvarteret ska byggas ihop med en tillbyggnad om tre våningar. När hela ombyggnationen står klar kommer kvarteret totalt att inrymma ca 44 000 kvadratmeter, varav ca 22 000 kvadratmeter helt nybyggda ytor.

Kvarteret Johanna ligger mitt i centrala Göteborg, ett stenkast från Centralstationen. Platsen är omgiven av gågator och Brunnsparken, en av stadens största och viktigaste knutpunkt för kollektivtrafiken. Läget med intensiv kollektivtrafik och begränsningar av arbete och trafik inom Vallgraven ställer höga krav på logistiken då arbetet ska utföras på en liten yta mitt i centrala Göteborg.

Samverkan från tidigt skede

Samarbetet genomförs i partnering, en samarbetsform där parterna genomför uppdraget med projektets bästa i fokus. Våren 2020 inleddes samarbetet då NCC och Hufvudstaden tecknade ett samverkansavtal för projektet. Sedan dess har parterna planerat, budgeterat och projekterat för ombyggnaden tillsammans. Ombyggnationen startade i början av 2022, och hela projektet ska vara klart under slutet av 2025. Kvarteret kommer att certifieras enligt BREEAM, nivå Excellent.

  • Illustration: General Architecture

  • Illustration: General Architecture

  • Illustration: General Architecture

  • Illustration: General Architecture

  • Illustration: General Architecture