Två händer slår ihop och skopar upp pellets.

Kraftvärmeverk, Tranås

NCC fick uppdraget att utföra mark- och grundläggningsarbeten samt pannbyggnad, flislager och fordonsvåg för det nya kraftvärmeverket i Tranås.

Husbyggnadsarbetena omfattade en värmeverksbyggnad om 1000 m2 och flislager om 750 m2.

En del av markytorna inom området utfördes även som uppvärmda ytor.

Tranås Energi investerade 340 miljoner kronor i det nya kraftvärmeverket. Byggnationen avsåg en 25 MW biopanna varav 7 MW el. Den lokala förnybara elproduktionen från kraftvärmeverket kommer att öka från dagens 9,5 GWh till ca 37 GWh.