Kraftvärmeverk, Tranås

NCC fick uppdraget att utföra mark- och grundläggningsarbeten samt pannbyggnad, flislager och fordonsvåg för det nya kraftvärmeverket i Tranås.

Husbyggnadsarbetena omfattade en värmeverksbyggnad om 1000 m2 och flislager om 750 m2.

En del av markytorna inom området utfördes även som uppvärmda ytor.

Tranås Energi investerade 340 miljoner kronor i det nya kraftvärmeverket. Byggnationen avsåg en 25 MW biopanna varav 7 MW el. Den lokala förnybara elproduktionen från kraftvärmeverket kommer att öka från dagens 9,5 GWh till ca 37 GWh.

Fakta

  • Kund för mark- och grundläggning: Tranås Energi AB
  • Kund för pann-byggnad o flislager: KMW Energi AB
  • Byggtid: Januari 2012 – September 2013
  • Kontraktssumma: 39 + 53 MSEK
  • Entreprenadform: 
    Totalentreprenad