Av NCC tidigare byggd förläggningsbyggnad på P7. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten
Bild på gul äng med kontorsbyggnad i bakgrunden omgivet av gröna träd.

Kontorsbyggnad, Försvarsmakten P7

På uppdrag av Fortifikationsverket bygger NCC en ny kontorsbyggnad till Försvarsmakten på P 7 Södra skånska regementet i Revingehed, Södra Sandby, Lunds kommun.

NCC:s uppdrag innebär byggnation av ett kontorshus om cirka 3 650 kvadratmeter. Kontorshuset innehåller arbetsplats för 110 personer, mötes- och utbildningslokaler samt verksamhetsanpassade lokaler för tvätt och förvaring. Kontorbyggnaden beräknas bli klar sommaren 2024.

NCC avslutade 2022 nybyggnation av förläggningsbyggnad på P7 i Revingehed, ett projekt som nominerades till Fortifikationsverkets arkitekturpris 2024.

Området klassas som ett statligt byggnadsminne och både förläggnings- och kontorsbyggnaden har utformats för att harmoniera med de äldre 1800-talsbyggnaderna i gult och rött tegel. 

Äldre kasernbyggnad
Intilliggande äldre byggnad. Foto Felix Sundbäck, Försvarsmakten