Invigning av den nya kasernen på Revingehed. Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten

Ny förläggningsbyggnad/kasern Revingehed, Försvarsmakten P7

På uppdrag av Fortifikationsverket har NCC byggt en ny förläggningsbyggnad till Försvarsmakten på P 7 Södra skånska regementet i Revingehed, Södra Sandby, Lunds kommun.

NCC:s uppdrag innebar att bygga en ny förläggningsbyggnad/kasern om cirka 6 000 kvadratmeter med sovsalar för 240 värnpliktiga samt dusch- och toalettutrymmen. I byggnaden byggdes även grupprum och lektionssal med cirka 50 platser samt 30 kontorsplatser för befäl. I källarplan byggde förråd, ytor för vapen- och materialvård, omklädningsrum och torkrum.

Den nya förläggningsbyggnaden uppfördes för att på sikt kunna utbilda fler värnpliktiga på P7 i Revingehed. Området klassas som ett statligt byggnadsminne och den nya byggnaden är därför utformad för att harmoniera med de äldre 1800-talsbyggnaderna. På P7 uppför NCC även en kontorsbyggnad i samma stil.

Ny kasern Revingehed var ett av fyra projekt som nominerades till Fortifikationsverkets arkitekturpris 2024.

Förläggningsbyggnaden är en förutsättning för vår planerade tillväxt där vi ska utbilda fler värnpliktiga och den sänder en tydlig signal att det nu satsas på Försvarsmakten i Revingehed. Överste Bo Stennabb, chef Södra skånska regementet P 7
  • Foto Felix Sundbäck, Försvarsmakten

  • Foto Felix Sundbäck, Försvarsmakten

  • Intilliggande äldre byggnad. Foto Felix Sundbäck, Försvarsmakten

  • Foto Felix Sundbäck, Försvarsmakten

  • Foto Felix Sundbäck, Försvarsmakten

  • Foto Felix Sundbäck, Försvarsmakten