Inuti ett avloppsreningsverk, med gångbroar och pelare över själva reningsbassängen.

Idre avloppsreningsverk, om- och tillbyggnad

Idres nya avloppsreningsverk stod klart 2012 och är Nodava-områdets (Mora, Orsa, Älvdalen) största och nyaste reningsverk som det kommunala bolaget Älvdalen Vatten & Avfall AB äger.

På grund av ökad belastning och krav på utsläpp i Idresjön, som ingår i ett Natura 2000-område och är reningsverkets nya utsläppspunkt, påbörjades 2009 en ombyggnation av Idre avloppsreningsverk. Projektet innebar en ökad kapacitet från 8000 pe till 23000 pe med mycket varierande belastning (minsta belastning 1300 pe).

Entreprenaden upphandlades som totalentreprenad där NCC:s arbeten omfattade två nya linjer med försedimentering, biologiskt steg (MBBR) och efter-sedimentering, ny slamhantering inklusive extern-slammottagning samt ny personaldel. Projektet utformades i nära samarbete med beställaren för att möta dem driftskrav som ställdes på anläggningen under byggtiden och för att hantera klimat-påfrestningarna på ett bra sätt.