Foto: Klas Andersson

100 lägenheter i centrala Trelleborg

NCC har på uppdrag av AB TrelleborgsHem byggt två flerfamiljshus med 100 hyreslägenheter samt ett par butikslokaler på den gamla bryggeritomten i centrala Trelleborg.

De nya fastigheterna ligger i kvarteret Sparven, beläget strax väster om Trelleborg AB:s huvudkontor. De 100 lägenheterna fördelas på två byggnader om vardera fem våningar. Fastigheterna rymmer även ett par butikslokaler. I NCC:s uppdrag ingick även utemiljö med en piazza och parkeringar i anslutning till husen.

För att anknyta till platsen som Trelleborgs bryggeri en gång huserade på återskapades den gamla bryggerikänslan i de nya byggnaderna. 

2019 nominerades Sparven till Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadspris.