Nya Humanisten vid Göteborgs universitet

NCC har på uppdrag av Akademiska Hus byggt om och till nya Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

Målet med om- och tillbyggnaden var att samla fakulteten på en gemensam plats samtidigt som att skapa fler och bättre arbetsytor för att bidra till ökad samverkan för studenter, lärare och forskare - i mer ändamålsenliga och moderna lokaler.

I oktober 2016 startade förberedande markarbeten och i början av december fick projektet godkänd slutbesiktning - helt enligt ursprunglig tidplan. Projektet genomfördes i etapper vilket gjorde det möjligt för verksamheten att sitta kvar i lokalerna under byggtiden.

Tillsammans har projektet lagt stort fokus på att skapa energieffektiva lokaler med hållbara materialval för ett bra inomhusklimat. 

Nära samverkan

Entreprenaden genomfördes i nära samverkan med Akademiska Hus. Arbetssättet ligger i linje med NCC partnering som är en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgifterna och fattar beslut tillsammans - allt för projektets bästa. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

Bild på Magnus Simonsson, affärschef Väst, NCC Building Sweden.
Magnus Simonsson

Affärschef, Väst, NCC Building Sweden