Nya Humanisten vid Göteborgs universitet

NCC har på uppdrag av Akademiska Hus byggt om och till nya Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

Målet med om- och tillbyggnaden var att samla fakulteten på en gemensam plats samtidigt som att skapa fler och bättre arbetsytor för att bidra till ökad samverkan för studenter, lärare och forskare - i mer ändamålsenliga och moderna lokaler.

I oktober 2016 startade förberedande markarbeten och i början av december fick projektet godkänd slutbesiktning - helt enligt ursprunglig tidplan. Projektet genomfördes i etapper vilket gjorde det möjligt för verksamheten att sitta kvar i lokalerna under byggtiden.

Tillsammans har projektet lagt stort fokus på att skapa energieffektiva lokaler med sunda materialval för ett bra inomhusklimat.  

Nära samverkan

Entreprenaden genomfördes i nära samverkan med Akademiska Hus. Arbetssättet ligger i linje med NCC partnering som är en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgifterna och fattar beslut tillsammans - allt för projektets bästa. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.