En cykelbro sträcker sig över floden, med träd och bebyggelse som reflekterar i vattnet.

Gång- och cykelbro förenar Eskilstunas stadsdelar

Eskilstunas nya gång- och cykelbro, Västerbron, har förbättrat tillgängligheten och binder nu samman stadsdelen Väster med Munktellstaden. En kran som lyfter 500 ton blev svaret på den tekniska utmaningen med det långa brospannet över ån.

Många Eskilstunabor var med vid invigningen i november 2016 för att provgå den nya och efterlängtade Västerbron, som ligger bara ett stenkast från nya Munktellbadet, som NCC också byggt.

Lyft med ny gång- och cykelbro

Västerbron är en 78 meter lång och 4,5 meter bred vit bågbro i stål som sträcker sig över Eskilstunaån. Bron består av två brospann på 33 meter vardera och delarna väger 49 ton styck. Även för erfarna brobyggare var det en stor utmaning att lyfta delarna på plats så långt ut.

Kranen som lyfte bron på plats klarar som mest att lyfta 500 ton. Men i det läge som det stod vid ån, med ett lyft så pass långt ut från basen, klarar den av att lyfta max 60 ton. Precisionslyftet planerades och genomfördes framgångsrikt.

Cykelinfrastruktur för staden

Eskilstunaborna har själva fått namnge bron, som fått sitt namn efter sin roll som länk till stadsdelen Väster. I kommunens långsiktiga planering ligger en utveckling av stadsdelarna på båda sidor om bron. Västerbron bidrar därför till en utvecklad cykelinfrastruktur i framtidens Eskilstuna.

Cykelbro som väckt intresse

Bygget har väckt stort intresse lokalt och det har varit extra roligt för NCC att få leverera ett så uppskattat byggprojekt. Det relativt komplexa broprojektet har krävt många olika discipliner och alla inblandade har samverkat för att få projektet genomfört enligt plan.

I projektet ingick även att klä 170 meter slänt längs ån, så kallad strandskoning. Strandskoningen utgörs av en spontad och pålad betongkonstruktion, som till hälften är klädd med granitsten, och ansluter mot en betongflytbrygga.