Forsmarks avloppsreningsverk, nybyggnation

Det gamla reningsverket i Forsmark var placerat där Svensk Kärnbränslehantering (SKB) planerar att bygga kärnbränsleförvaret och var dessutom mycket slitet. I kombination med att kapaciteten behövde ökas stod ett nytt modernt reningsverk klart 2013.

Det nya reningsverket är byggt med SBR-teknik kompletterad med rening utomhus i form av efterpoleringsdammar. 60 kubikmeter avloppsvatten pumpas till SBR-bassängerna och renas åt gången. Kapaciteten i det nya reningsverket är dubbelt så stor som i det gamla (19 000 pe).

Reningsverket tar emot spillvatten från Forsmarks industriområde, SKB:s verksamhet och anläggningar, bostadsområdet, sporthallen och Forsmarks bruk. Det är helt automatiserat och kräver mindre bemanning än det tidigare.

Fakta

  • Projekt: Nybyggnad av avloppsreningsverk
  • Kund: FKA / Vattenfall AB
  • Byggtid: oktober 2011 - oktober 2013
  • Arkitekt: EPSILON Byggkonsult
  • Entreprenadform: 
    Totalentreprenad
  • Samverkansform: Partnering
  • Kontraktssumma: 76 MSEK
Per Johansson

Affärschef VA-process, NCC Infrastructure