Foto: NCC

Exploateringsområde Ellstorp, Malmö

På uppdrag av Malmö stad och VA Syd anlägger NCC exploateringsområdet Ellstorp vid Östervärns station i centrala Malmö.

NCC:s uppdrag innebär nyanläggning av byggator och VA-ledningar inom exploateringsområde Ellstorp vid Östervärns station i centrala Malmö samt VA-arbeten i befintlig miljö. I området planeras för 700 stationsnära bostäder, kontor, centrumverksamhet, förskola och park.

I NCC:s uppdrag ingår även en pumpanläggning för VA-ledningar med dykarledning, magasin och en sänkbrunn med tryckluftsdrivna pumpenheter samt teknikhus för detta.

Byggarbetet påbörjades i februari 2024 och beräknas vara klart under våren 2025.