Vatten plaskar våldsamt vid en ström.

Degerforsen, Sollefteå

Dammsäkerhet höjs genom förstärkningsarbeten.

Vi förstärker dammen och ökar avbördningskapaciteten i Eon:s vattenkraftverk i Degerforsen, Junsele, Sollefteå kommun. Det nya utskovet ska klara en avbördning enligt de nya riktlinjerna för dammsäkerhet. Även fyllnadsdammens erosionsskydd förstärks.

Ny dammlucka

Ny dammlucka ingår också i NCC:s uppdrag för vattenkraftsbygget i Degerforsen. Vi har idag en organisation för att även kunna utföra mekaniska arbeten. Genom nya erfarenheter på vattenkraftsområdet har vi alltså breddat vår kompetens till att även omfatta leverans av dammluckor. Det här innebär att uppdragsgivaren genom NCC kan få en bredare leverans vid vattenkraftsentreprenader innehållande både bygg och mekanik. För totalåtaganden kan vi också ingå partnerskap med turbin och elleverantörer om kunden så önskar.

Dammsäkerhet viktigt

Arbetet vid Degerforsen innebär att anläggningen ska anpassas till kraftverksföretagens riktlinjer för dammsäkerhet. Svenska vattenkraftverk klarar i dag stora påfrestningar. Men vid extrema flöden som skulle kunna bli resultatet av ett alltmer oförutsägbart klimat, kan påfrestningarna bli allt för stora. Håller inte dammen kan det innebära mänskliga och samhällsekonomiska förluster. Håller inte dammen kan det innebära mänskliga och samhällsekonomiska förluster. Därför kommer ytterligare åtgärder för förbättrad dammsäkerhet att fortgå. Dammsäkerhetsarbeten pågår även i andra älvar.