Illustration: Arkitema.
Illustration: Arkitema.

Bostadsrätter Nya Hovås, Göteborg

NCC ska i samverkan med HSB Göteborg bygga 34 bostadsrätter i det naturnära området Nya Hovås strax utanför Göteborg.

NCC:s uppdrag är att bygga 34 lägenheter som bildar HSB brf Fotografen beläget i Nya Hovås. Lägenheterna är i varierande storlekar från 1 till 4 rum och kök. I uppdraget ingår även utemiljöer, garage med parkeringsplatser där samtliga platser har elbilsladdning och gemensamhetslokal med övernattningsmöjlighet. Huset formas som ett plustecken för att maximera ljuset in i bostäderna med stora balkonger i flera väderstreck.

Huset uppförs enligt certifieringen Miljöbyggnad Silver som bland annat innebär höga krav på låg energiförbrukning, ventilation och materialval. För att minska klimatpåverkan kommer husets stomme att bestå av klimatförbättrad betong. Detta innebär att koldioxidutsläppet från betongen reduceras med minst 10 procent. Fastigheten förses även med solhybridsystem som består av en kombination av solel och solvärme. Den nya tekniken ökar verkningsgraden med cirka 20 procent.

– Vi är glada att få fortsätta det goda samarbetet med HSB då vi nu har fått i uppdrag att uppföra Brf Fotografen. Vi har tidigare bland annat byggt Brf Sannaparken och Brf Spanjoletten för HSB Göteborg, och vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet och skapa fler trivsamma hem, vilket ligger i linje med NCC:s strategi, säger Petra Ahlström, affärschef NCC Building Sweden.

Läs mer om projektet på HSB:s hemsida: Fotografen (hsb.se)