Arkitektskiss: What! Arkitekter
Visionsbild med översikt på bostadsrätter i Sannaparken, Göteborg.