Illustration: HSB
Flera gula och röda höghus med blå himmel i bakgrunden.

Bostadsrätter Spanjoletten, Göteborg

I samverkan med HSB Göteborg ska NCC bygga 141 bostadsrätter i Göteborg. Lägenheterna bildar kvarteret HSB brf Spanjoletten, som är den sista etappen i det nya bostadsområdet Fixfabriken som utvecklas i Majorna i västra Göteborg.

NCC:s uppdrag är en totalentreprenad i samverkan där 141 lägenheter och stadsradhus ska byggas. Fastigheterna är fördelade på fem trapphus med mellan två och tretton våningar med underliggande källare eller garage. Några av bostäderna byggs i det bevarade Fixhuset, som tidigare var Fixfabrikens kontorslokal. I uppdraget ingår även att bygga bostadsrättsföreningens gemensamhetsytor så som tvättstuga, innergård, takterrass och gemensamhetslokal.

Brf Spanjoletten är ritad av arkitektkontoret Bornstein Lyckefors som tagit intryck av historien och kulturen kring Fixfabriken. Exteriört präglas fasaderna av vackert tegel, i samklang med den ursprungliga kontorsbyggnad som byggs in i kvarteret och med inspiration från Klippans detaljrika industribyggnader från förra sekelskiftet. Uteplatserna omgärdas av låga tegelmurar, som tillsammans med det röda fasad- och markteglet påminner om den engelska tegelstaden.

Stadsbyggnadsprojekt 

Fixfabriken är ett stadsbyggnadsprojekt i västra Göteborg med målet att förtäta området mellan Sandarna, Klippan och Kungsladugård. Projektet ingår i BoStad2021, ett samverkansprojekt mellan fastighetsbranschen och Göteborgs stad.

HSB brf Spanjoletten kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god innemiljö och bra materialval.

  • Illustration: HSB

  • Illustration: HSB

  • Illustration: HSB

  • Illustration: HSB