Aula, Karolinska Institutet

NCC har byggt en aula åt Karolinska Institutet i Solna på uppdrag av Akademiska hus. Den sju våningar höga byggnaden har en spektakulärt lutande form och innehåller, förutom en aula för 1 000 personer, även restaurang, café och kontorslokaler.

Byggnaden har en mjuk, triangulär form där ena hörnet ”lutar” kraftigt över Solnavägen. Fasaden är förankrad i en limträstomme vilket bidrar till husets speciella utseende. Stora glasytor skapar transparens och en inbjudande öppenhet. Bakom den spännande arkitekturen står Wingårdhs Arkitekter.

- Det är ett tekniskt avancerat och spännande projekt som väcker mycket uppmärksamhet. Genom att vi drev projektet som en samverkansentreprenad hittade vi tillsammans med Akademiska Hus de bästa lösningarna , både tekniskt och ekonomiskt säger Helena Rönnberg, affärschef på NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen.

Plats för många

Med sina 1 000 sittplatser kan den nya aulan användas för nobelföreläsningar, seminarier och events. Tanken är att Karolinska Institutet även ska kunna använda lokalen för föreläsningar kopplade till institutets forsknings- och utbildningsverksamhet.

Partnering

Projektet genomförs som en samverkansentreprenad, motsvarande NCC:s modell för partnering. Det innebär att alla parter i projektet gemensamt löser en bygguppgift baserat på ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

Se filmen om Aula Medica: