Detaljbild på Nya Aulan, Karolinska institutet. Triangulära glasformer mönstrar väggen. En annan byggnad reflekterar sig på väggen.

Aula, Karolinska Institutet

NCC har byggt en aula åt Karolinska Institutet i Solna på uppdrag av Akademiska hus. Den sju våningar höga byggnaden har en spektakulärt lutande form och innehåller, förutom en aula för 1 000 personer, även restaurang, café och kontorslokaler.

Byggnaden har en mjuk, triangulär form där ena hörnet ”lutar” kraftigt över Solnavägen. Fasaden är förankrad i en limträstomme vilket bidrar till husets speciella utseende. Stora glasytor skapar transparens och en inbjudande öppenhet. Bakom den spännande arkitekturen står Wingårdhs Arkitekter.

Det var ett tekniskt avancerat projekt som väckt mycket uppmärksamhet. Genom att NCC drev projektet som en samverkansentreprenad hittade man tillsammans med Akademiska Hus de bästa lösningarna, både tekniskt och ekonomiskt.

Plats för många

Med sina 1 000 sittplatser kan den nya aulan användas för nobelföreläsningar, seminarier och events. Tanken är att Karolinska Institutet även ska kunna använda lokalen för föreläsningar kopplade till institutets forsknings- och utbildningsverksamhet.

Partnering

Projektet genomförs som en samverkansentreprenad, motsvarande NCC:s modell för partnering. Det innebär att alla parter i projektet gemensamt löser en bygguppgift baserat på ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

Se filmen om Aula Medica: