Flygbild över nya Arendal Green Park, Göteborg.

Arendal Green Park – mitt i Sveriges bästa logistikläge

Här finns lagerlokalerna med Sverige bästa logistikläge. Med lagret precis intill Göteborgs hamn blir det lika lätt att transportera gods med båt, bil och tåg.

Området

Arendal Green Park ligger alldeles intill Göteborgs hamn, 12 kilometer från centrala Göteborg. Här blir ni grannar med företag som Schenker, Amring och Fischer Scientific GTF. I närheten av hamnen finns restauranger och annan service och Göteborgs stora utbud når ni på 10 minuter.

Lokalerna

Ni kan hyra en lagerlokal med eller utan kontor som anpassas efter just era behov. Allt för att ni ska kunna maximera flödena och göra stora kostnadsbesparingar. Lagerlokalerna är mellan 7 000 – 32 000 kvm stora och är antingen en egen byggnad eller del av en byggnad.

Logistik och kommunikationer

Med en lokal i Arendal Green Park vid Göteborgs hamn, har ni Sveriges bästa logistikläge. Hit kan ni transportera varor med bil, båt och tåg och har 70 procent av Nordens befolkning inom en 50 mils radie. Göteborgs hamn har Nordens störta utbud av sjöfartslinjer i oceanfart och täta förbindelser med Norra Europas olika hamnar. Hamnen är även den enda i Sverige som tar emot världens största containerfartyg. Från hamnen finns det smidiga allmänna kommunikationer och du kan snabbt och lätt ta dig de tolv kilometrarna in till centrala Göteborg.

Arendal vid Göteborgs Hamn har Sveriges bästa logistikläge.