Strategiskt läge för Sveriges största dedikerade e-handelslager för livsmedel

God infrastruktur, flexibla lokaler och strategiskt läge intill Göteborgs hamn och järnvägen underlättar när ICA-butikernas kunder ska förses med hemleveranser sju dagar i veckan.

Sveriges första och största dedikerade e-handelslager för livsmedel står nu färdigbyggt för ICA Fastigheter. Logistikprojektet Stora Bergstomten är på 17 200 kvm och ligger i det attraktiva Arendal Green Park på Hisingen - Sveriges mest attraktiva logistikläge strax intill Göteborgs Hamn. 

– Förvärvet är i linje med vår strategi att skapa en infrastruktur för ICA:s e-handelslogistik. Arendal är ett strategiskt viktigt läge och vi är oerhört glada och stolta över våra nya lokaler. Tack till NCC för att ni har byggt Sveriges bästa arbetsplats till oss på ICA, säger Andreas Jakobsson, Logistikchef på ICA Gruppen.

NCC och ICA har tillsammans utvecklat det nya e-handelslager som kommer att förse ICA-butikernas kunder med hemleveranser sju dagar i veckan samt också möjliggöra nya arbetstillfällen för över 500 personer på sikt.

Arendal – optimalt logistikläge i hamnen

Arendal Green Park ligger i bästa logistikläget intill Göteborgs hamn som också är Nordens största hamn och är den enda hamnen i Sverige som tar emot världens största containerfartyg. Via hamnen går 25 procent av Sveriges utrikeshandel.

Här har NCC utvecklat flera attraktiva och flexibla projekt för att möta den alltmer ökade efterfrågan på lösningar för e-handel och logistik.

– Vi ser att intresset för logistikfastigheter ökar i takt med en växande e-handel och Arendal har ett av Sveriges bästa logistiklägen där vi kan erbjuda en kombination av flexibla lokaler med det unika läget vid järnvägen och hamnen, säger Johanna Hult Rentsch, regionchef väst, NCC Property Development.

Samtidigt finns de stora vägarna (E6, E20) liksom järnvägstransporter i direkt närhet. Ytterligare satsningar på infrastruktur pågår. En ny motorled och ny entré för lastbilstransporter är redan på plats. I direkt anslutning till roro- och containerterminalen finns Arkens kombiterminal där omlastning mellan olika transportslag pågår.

Attraktiv och hållbar fastighet med höga miljöambitioner

NCC har höga ambitioner med att minimera projektets miljöpåverkan och har som mål att fastigheten ska nå högsta certifieringsnivå; Outstanding, enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM, vilket är unikt för logistikfastigheter i Sverige. Certifieringen sker först efter att byggnaden varit i drift under en period.

Arendal vid Göteborgs Hamn har Sveriges bästa logistikläge.