Arena Skövde

NCC har utvecklat Arena Skövde - en multianläggning med upplevelsebad, relaxcenter, gym och bowlinghall.

Projektet innebär en upprustning och utbyggnad av en befintlig bad- och sportanläggning där en rad verksamheter samlas under ett tak. Den nya anläggningen får bland annat ett modernt upplevelsebad, ny simbassäng, nytt relaxcenter, nytt gym och en stor bowlinghall.

Gamla Skövdebadet blir Arena Skövde

Utbyggnaden av bad- och fritidsanläggningen "Skövdebadet" är det första steget i projektet Arena Skövde. I steg två och tre planeras även för kongressanläggning, hotell, parkeringshus och bostäder.

Regional mötesplats

Målet är att skapa en attraktiv och stimulerande mötesplats i regionen, integrera boende, aktivitet, upplevelser, avkoppling och personmöten i en vitaliserad mötespunkt. Ett annat syfte är att skapa ett exempel på hur kommunen och det privata näringslivet tillsammans kan åstadkomma en anläggning till stor nytta för alla parter, som inte skulle varit möjlig var för sig.

Partnering

När Skövde kommun började planera för Nya Arena Skövde insåg de att projektet var för stort för att hanteras av kommunens egna tjänstemän. Lösningen blev partnering. Våren 2006 utsåg Skövde kommun NCC till samarbetspartner inför bygget av Nya Arena Skövde. Projektet är ett exempel på att upphandling enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) går att kombinera med partnering.

“Vi har skapat en kunskapskoncentration med projektet i centrum och ett brett samarbete och engagemang över gränserna.”

- Ingemar Linusson, entreprenadchef och projektledare inom Skövde Kommun

Fakta

  • Kund: Svenska Hyreshus
  • Projekt: 62 lägenheter
  • Byggtid: Fem etapper 2011-2012
  • Entreprenör:
    NCC Construction Sverige AB
Carl-Johan Appelberg

Affärschef NCC Building