Bild på Skövde Arenas ingång, med träpaneler som blir en kontrast mot huvudbyggnadens glasfasad.

Arena Skövde - multianläggning och mötesplats

NCC har i partneringsamarbete med Skövde kommun utvecklat Arena Skövde - en modern multianläggning med upplevelsebad, relaxcenter, gym och bowlinghall.

Projektet innebar en upprustning och utbyggnad av befintlig bad- och sportanläggning där en rad verksamheter samlades under ett tak. Den nya anläggningen fick bland annat ett modernt upplevelsebad, simbassäng, relaxcenter, gym och en stor bowlinghall.

Gamla Skövdebadet blir Arena Skövde

Utbyggnaden av bad- och fritidsanläggningen "Skövdebadet" är det första steget i projektet Arena Skövde. I steg två och tre planeras även för kongressanläggning, hotell, parkeringshus och bostäder.

Regional mötesplats

Målet var att skapa en attraktiv och stimulerande mötesplats i regionen, integrera boende, aktivitet, upplevelser, avkoppling och personmöten i en vitaliserad mötespunkt. Ett annat syfte var att skapa ett exempel på hur kommunen och det privata näringslivet tillsammans kunde åstadkomma en anläggning till stor nytta för alla parter, som inte skulle varit möjlig var för sig.

Samverkar i partnering

När Skövde kommun började planera för Nya Arena Skövde insåg de att projektet var för stort för att hanteras av kommunens egna tjänstemän. Lösningen blev partnering. Våren 2006 utsåg Skövde kommun NCC till samarbetspartner inför bygget av Nya Arena Skövde. Projektet är ett exempel på att upphandling enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) går att kombinera med partnering.

Vi har skapat en kunskapskoncentration med projektet i centrum och ett brett samarbete och engagemang över gränserna.
Ingemar Linusson, entreprenadchef och projektledare inom Skövde Kommun