Samarbete driver logistikutvecklingen

Genom kompenseringar och lösningar som är hållbara från början blir logistiken allt grönare. Och när olika aktörer går samman för att utveckla framtidens logistik blir resultatet både miljömässigt och ekonomiskt hållbart.

I dag läggs alltmer fokus på företags långsiktiga arbete för att stödja en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och kraven på social hänsyn vid logistiska beslut kommer att öka, enligt ett pågående forskningsprojekt vid Linköpings universitet .

Samarbetsaspekten är avgörande vid utveckling av nya logistiklösningar och jag tror personligen att vi kommer få se ännu mer av den varan framöver. Begreppet co-opetition innebär att konkurrenter samarbetar för att uppnå fördelar, vilket kan gynna både hållbarhet och lönsamhet.

Spadtag i Göteborgs hamn

I Göteborgs hamn är ett flertal aktörer med och utvecklar och i anslutning till hamnen kommer också Port of Gothenburg Logistics Park att byggas. Den 3 oktober togs det första spadtaget till NCC:s nya logistikfastighet vid Arendal Green Park, en del av Göteborgs hamn.

För att möta framtida tillväxt måste hamnen växa. Men det är viktigt att den gör det på ett hållbart sätt. Därför arbetar alla aktörer i Göteborgs hamn hårt för att utveckla området utifrån framtidens logistikkrav i balans med kraven på miljö och hållbarhet. Vår förhoppning är att tillsammans med övriga aktörer utveckla hamnen på ett effektivt och hållbart sätt för att skapa så många fördelar som möjligt.

Den allra minsta aktören i Göteborgs hamn är en bikupa som bebos av tusentals honungsbin. Vi har precis fått ta del av den första burken honung från de flitiga hyresgästerna och det är ett litet kvitto på att ett stort och komplext logistikprojekt kan kompenseras genom val som är bra för miljön. Bikupan hjälper också till att bidra till den biologiska mångfalden, om än i liten skala.

Miljöcertifiering en objektiv garanti

Göteborgs hamn har en mycket gedigen miljöpolicy och varje år ges en hållbarhetsredovisning ut. Hamnen är Nordens största och hanterar 25 procent av Sveriges utrikeshandel. Inom en radie om 50 mil finns 70 procent av Nordens befolkning, vilket möjliggör effektiva transporter.

Arendal Green Park är en del av hamnen och där utvecklas BREEAM-certifierade lagerlokaler med låga energikostnader. En BREEAM-certifiering ställer hårda krav och dess miljöprestanda bedöms inom flera olika områden, som exempelvis materialval och påverkan på närmiljön. Detta gör att fastigheten bidrar till en bättre miljö och blir en bättre investering.

Utveckling av logistiklösningar som sker i samarbete och med ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar bidrar till bättre affärer och ett mer hållbart samhälle.

/Maria Björsander, Kundansvarig Uthyrning Region Väst, NCC Property Development