Lägre kostnader med LED-belysning på lagret

I Brunna Logistikpark sjönk hyresgästens kostnad för belysning med 26 000 kronor per år när LED-belysning installerades. Detta visar en mätning som gjorts av Bravida.

Att hitta rätt belysningslösning för lagerlokaler kan vara utmanande. Lokalernas takhöjd gör byten av lysrör kostsamma, samtidigt som det krävs rejält med ljus på både horisontella och vertikala ytor för att på ett effektivt och säkert sätt kunna använda gaffeltruckar, streckkodsskannrar och hitta produkter på lagerhyllorna. Enligt belysningsföretaget Thorn Lighting, som installerat ljussättningen i Brunna Logistikpark, förbättrar professionella belysningslösningar också arbetsmiljön för medarbetarna med en produktivitetsökning som följd.


Bra för miljön och medarbetarna

Ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv har belysningen stor påverkan. Den energi som används för belysning utgör ofta den största delen av en byggnads driftkostnad. Med LED-belysning är det möjligt att begränsa såväl energiförbrukningen som CO2-utsläppen. Detta samtidigt som arbetsmiljön förbättras. Mot bakgrund av detta valde NCC, tillsammans med kunden, att använda LED-belysning i Brunna Logistikpark i stället för traditionell belysning. LED-belysning installeras numera i alla NCC:s nybyggda lokaler.

Enligt Thorn Lighting är det också möjligt att reducera driftkostnaderna genom effektiva och energibesparande lösningar som skräddarsys för uppgiften. Ofta är det möjligt att reducera energikostnaderna för belysningen med mer än 50 procent.

Besparing i Brunna Logistikpark med LED-belysning

I Brunna Logistikpark utanför Stockholm har Bravida gjort en mätning som visar att LED-belysning sänker kostnaderna för hyresgästen. I den stora lagerlokalen valde man att redan från början installera armatur och LED-belysning från Thorn Lighting i stället för traditionell belysning.
För en hyresgäst med ytor på omkring 3 000 kvm så innebär det en besparing på energi- och driftkostnader om cirka 50–60 procent. I kronor och ören blir detta ungefär 30 000 kronor per år löpande.


LED på lagret ger flera fördelar

På Thorn Lighting menar man att det bästa valet till lagerlokaler är en LED-armatur som belyser både horisontella och vertikala ytor. Detta är en högkvalitativ lösning som fungerar bra och har en lång livslängd. Det går också att styra ljuset i förhållande till dagsljusinsläppet och rörelsedetektorer.

Många lagerytor har låga temperaturer, vilket inte är något problem för LED-belysning som fungerar bra i kalla temperaturer – till skillnad mot lysrör vars verkningsgrad påverkas av kylan.

Genom att använda belysning som tänds och släcks beroende på om någon vistas i närheten sparar man inte bara energi; aktivitetsbaserad belysning kan också vara bra ur en övervakningssynpunkt. På de lagerytor där medarbetarna endast befinner sig ibland finns en rörelsedetektor som ser till att ljuset tänds bara där och när det behövs. Aktivitetsbaserad belysning och dagsljusstyrning ger tillsammans stora besparingar av den mängd energi som används för att lysa upp lagerlokaler runt om i landet.