NCC:s årsredovisning 2018 tillgänglig på ncc.se

NCC:s årsredovisning för 2018 är nu tillgänglig digitalt på www.ncc.se/Arsredovisningar. En utskrift finns även tillgänglig på NCC AB:s huvudkontor, Vallgatan 3, Solna.

NCC har valt att inte trycka och distribuera årsredovisningen utan den finns enbart tillgänglig digitalt som pdf.

För den som saknar möjlighet att ta del av årsredovisningen digitalt finns möjlighet att läsa en utskrift på NCC AB:s huvudkontor, Vallgatan 3, Solna alternativt skicka en förfrågan till ir@ncc.se om utskick av en utskrift av årsredovisningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Grimberg, Kommunikationsdirektör, NCC +46 (0)708 96 12 88

Johan Bergman, IR-ansvarig, NCC +46 (0)703 54 80 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna Information är sådan som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2019, kl. 16.00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på över 57 Mdr SEK och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.