20-åriga Stella bryter manlig norm i byggbranschen

För tjugo år sedan startades det kvinnliga nätverket Stella på NCC som en reaktion mot en genomgripande manlig norm inom byggbranschen. Sedan dess har nätverket förbättrat förutsättningarna för kvinnor i branschen, och utvecklat fler kvinnliga ledare.

Kvinnliga NCCntverket Stella fyller 20 r

– När jag var ny i branschen i slutet av 90-talet möttes jag ofta av män som inte trodde att jag kunde något eller som inte behandlade mig på samma sätt som en manlig kollega. Arbetsplatserna var inte heller anpassade för både kvinnor och män. Det fanns ett stort behov av att förändra den kultur som fanns i byggbranschen, säger Ylva Lageson, Head of Operations Development and IT och medlem i NCC:s koncernledning.

Ylva Lageson samlade sina tankar i ett brev som blev starten på en dialog med andra kvinnor på andra arbetsplatser inom NCC. Dialogen ledde till ett PM som skickades till personalchefen om att företaget behövde arbeta med dessa frågor och förändra företagskulturen. Förslaget fick gehör hos koncernledningen och det blev startskottet för det kvinnliga nätverket Stella som i år fyller 20 år.

Stella har sedan dag ett arbetat för att öka antalet kvinnliga ledare inom NCC och stötta kvinnor i produktion. Genom nätverksträffar finns utrymme för att möta och inspireras av andra kvinnor i liknande situation samt personlig utveckling genom föreläsningar och workshops.

Utöver att driva en mer jämställd norm i byggbranschen har nätverket även drivit praktiska frågor som föräldralön, ökad flextid, förbud mot diskriminerande bilder på arbetsplatsen, arbetskläder för kvinnor, successionsplanering och påverkat uppstarten av en mångfaldskommitté inom NCC.

– Vi har åstadkommit otroligt mycket under de åren vi har varit verksamma i NCC och det har varit till gagn för hela branschen som också har fått fler kvinnor på ledande positioner och fler förebilder. Men vi behöver fortsätta vårt arbete, särskilt i hur vi kan förändra kulturen så att vi kan locka fler kvinnor till branschen, säger Ylva Lageson.

Idag har Stella 550 medlemmar i fem lokala nätverk från norr till söder i Sverige som alla driver en stor mängd aktiviteter mot målet att utveckla fler kvinnliga ledare inom NCC. Antalet kvinnliga ledare i koncernen uppgick 2017 till 13,8 procent. I koncernens styrelse är fem av åtta ledamöter kvinnor.  

– Stella är en viktig del i NCC:s mångfaldsarbete, både som en samlande kraft och för att driva på arbetet framåt. Samtidigt är det viktigt att poängtera att den viktigaste och största delen av vårt mångfaldsarbete görs i linjeorganisationen, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef på NCC.

Ta del av NCC:s film om Stella där Ylva Lageson berättar mer om nätverket: https://youtu.be/QrwR804Pyf8 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ylva Lageson, Head of ODIT, 072-578 32 00
Tove Stål, Presschef NCC Sverige, 076-521 61 02

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.