NCC och Lufab samverkar för ny simhall i Falun

NCC har tecknat ett samverkansavtal med Lugnet i Falun AB (Lufab) om att bygga en ny simhall i Falun. Inledningsvis ska parterna tillsammans planera och ta fram ett riktpris för bygguppdraget.

Exempelbild på badhus som NCC har byggt i Järfälla, fotograf Joakim Kröger NCC.

Projektet genomförs i partnering, där NCC och Lufab samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och i en transparent arbetsmiljö. I ett första skede ska program- och systemhandlingar, riktpris och en detaljerad projektering arbetas fram för det nya badet. När parterna är överens påbörjas byggnationen.

– Detta är ett bra exempel på när beställaren och entreprenören tillsammans bidrar med sina erfarenheter och kunnande för projektets bästa. Det sker gemensamt och tillsammans med inblandade underentreprenörer samt konsulter. Det skapar en bättre helhetslösning än i en traditionell entreprenad till fast pris, säger Niclas Camarstrand, projektledare på Lufab.

Simhallen ska bli ett attraktivt familjebad och bland annat innehålla två 25-meters bassänger och undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten. Den kommer att baseras på NCC:s badhuskoncept som bygger på lång erfarenhet och kunskapsåterföring från tidigare genomförda projekt.

– Detta är ett spännande projekt med flera möjligheter. NCC har tidigare byggt många simhallar runt om i landet och dessa erfarenheter tar vi nu med oss till Falun, säger Olle Andersson, affärschef på NCC Building.

Preliminär byggstart är beräknad till hösten 2019.

När ett riktpris tagits fram, och parterna är överens om att starta byggproduktionen, registreras affären i affärsområde NCC Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Andersson, affärschef NCC Building, 070-088 74 89
Linda Sällström, kommunikationsansvarig NCC Building Stockholm/Uppsala, 08-585 518 70

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank


Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.