NCC bygger om länssjukhuset i Trollhättan

NCC har tecknat ytterligare ett avtal med Västfastigheter, uppdraget omfattar del av ombyggnation- och tillbyggnad av operation kirurgi på Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL), i Trollhättan. Ordervärdet uppgår till cirka 150 MSEK.  

Bild: NÄL

NCC har tidigare genomfört flera uppdrag vid NÄL, bland annat en om- och tillbyggnad av neonatalavdelningen, ombyggnation av en kardiologisal samt ombyggnation av operationsenheten för gynekologi. 

Vi är stolta över att få vara med och fortsätta utveckla NÄL tillsammans med Västfastigheter. Genom vår erfarenhet från tidigare genomförda projekt och nära dialog med verksamheten kan vi hålla ett kvalitetssäkrat och effektivt arbetssätt, säger Joakim Antonsson, affärschef NCC Building Sweden.  

Om- och tillbyggnaden av operation kirurgi omfattar fyra operationssalar om cirka 1100 kvadratmeter samt att tillskapa en ny operationssal för kärlintervention, hybridsal om 400 kvadratmeter.

Entreprenadarbetena enligt detta avtal påbörjas omgående och förväntas vara färdigställd under 2024. Affären uppgår till cirka 150 MSEK och orderregistreras i andra kvartalet 2023 i affärsområde NCC Building Sweden. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Antonsson, affärschef, NCC Building Sweden, 070-445 50 77
Anna-Lena Peterson, communication partner West​, ​076-521 53 08​,
anna-lena.peterson@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.