NCC bygger Landborgskopplingen i Helsingborg

I samverkan med Helsingborgs stad ska NCC bygga Landborgskopplingen, ett underjordiskt bil- och cykelgarage i sex plan samt gång- och cykelpassage, som ska binda samman stadsdelarna ovanför den cirka 20 meter höga Landborgen med centrum. Det totala ordervärdet beräknas uppgå till 350 MSEK.

– Landborgskopplingen är en del i en helhet för att utveckla centrum. Det är en passage som ska jämna ut Helsingborgs nivåskillnader och göra det enklare för gående och cyklister att ta sig fram. Den ska också göra det lättare för den som cyklar och kör bil att enkelt och smidigt parkera och nå centrala Helsingborg utan att behöva ta sig genom city, säger Marie Holmqvist, projektchef Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs stad.

Projektet är en samverkansentreprenad i två faser. Första fasen inleds omgående där NCC i samverkan med Helsingborgs stad ska utreda tekniska system och material, ta fram konstruktiv utformning och gestaltning, samt detaljerad tidplan och entreprenadriktpris för uppdraget. Den andra fasen då byggnationen sker beräknas påbörjas hösten 2018. Landborgskopplingen planeras stå färdig under 2020.

– Att bygga ett parkeringsgarage för 600 bilar och lika många cyklar inuti Landborgen är ett spännande och tekniskt utmanande projekt som NCC:s organisation lämpar sig väl för. Tillsammans med Helsingborgs stad ska vi bygga ett modernt och tillgängligt parkeringsgarage samt en trygg och säker passage med rulltrappor och hissar upp- och nerför Landborgen för gående och cyklister, säger Nils Bjelm, divisionschef NCC Infrastructure.

Ordervärdet om cirka 350 MSEK beräknas att orderregistreras i fjärde kvartalet 2018 i affärsområdet NCC Infrastructure. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Thulin, produktionschef NCC Infrastructure, +46 70-579 60 84

Marie Holmqvist, projektchef Helsingborgs stad, +46 42-10 59 72

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations & Press, +46 70-884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.