NCC bygger 141 bostadsrätter åt HSB Göteborg

I samverkan med HSB Göteborg ska NCC bygga 141 bostadsrätter i Göteborg. Lägenheterna är den sista etappen i det nya bostadsområdet Fixfabriken som utvecklas i västra Göteborg. Ordersumman uppgår till cirka 365 MSEK.

Illustration: HSB

– HSB och NCC har ett starkt och långt samarbete i ryggen och vi ser fram emot att fortsätta utveckla Majorna tillsammans med NCC som entreprenör. Med vår samlade kompetens och NCC:s gedigna erfarenhet av att bygga hållbara bostäder skapar vi moderna och attraktiva bostäder till invånarna i Göteborg, säger Kristian Isberg, affärsområdeschef Bygg & Fastighet, HSB Göteborg.

NCC:s uppdrag är en totalentreprenad i samverkan där 141 lägenheter och stadsradhus mellan 1-5 rum och kök ska byggas. Fastigheterna är fördelade på fem trapphus med mellan två och tretton våningar med underliggande källare eller garage. I uppdraget ingår även att bygga bostadsrättsföreningens gemensamhetsytor så som tvättstuga, innergård, takterass och gemensamhetslokal. 

– Den gemensamma kompetensbasen HSB och NCC byggt upp över tid borgar för ett framgångsrikt samarbete kring kvarteret. Vi har byggt många av HSB:s projekt runt om i landet och är glada över det fortsatta förtroendet från HSB att få vara med och skapa fler bostäder i Göteborg, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building.

Kvarteret får namnet HSB brf Spanjoletten och det kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god innemiljö och bra materialval.

Fixfabriken är ett stadsbyggnadsprojekt i västra Göteborg där HSB Göteborg och Fastighets AB Balder tillsammans bygger fyra bostadskvarter som förtätar området mellan Sandarna, Klippan och Kungsladugård. Projektet ingår i BoStad2021, ett samverkansprojekt mellan fastighetsbranschen och Göteborgs stad.

Byggnationen beräknas starta i mitten av april 2022 och projektet förväntas vara färdigställt första kvartalet 2025 

Ordersumman om cirka 365 MSEK registreras i första kvartalet 2022 i affärsområde NCC Building Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Åke Edling, affärschef NCC Building Sverige, per-ake.edling@ncc.se
Amelie Winberg, presschef NCC, 070-221 13 72, amelie.winberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.