NCC bygger ny pilothall för RISE i Örnsköldsvik

NCC och RISE inleder nästa steg i sitt samarbete och bygger Bioeconomy Arena, en pilothall med testbäddsanläggning för utveckling av nya biokemiska produkter. Affären är en totalentreprenad och uppgår till cirka 150 MSEK.


Bild: Sweco

Pilothallen i Domsjö, Örnsköldsvik omfattar 2600 kvadratmeter och uppförs i trästomme med träfasad och sedumtak på delar av huset. Byggnaden byggs med ambitionen att nå miljöbyggnad silver och inrymmer specialanpassade testytor, laboratorier och tillhörande kontor med mötesplats för forskningsverksamhet.

− Den nya pilothallen möjliggör uppskalning och kommersialisering av nya biobaserade produkter och lösningar. Genom ett industrinära samarbete sammanförs vetenskaplig spetskompetens, toppmodern teknik och entreprenörer för att öka omställningstakten mot en bioekonomi och ett resilient samhälle, säger Pia Sandvik, VD RISE

− Genom att vi har samverkat med RISE sedan ett tidigt skede i projekteringen har vi kunnat planera för en innovativ och kostnadseffektiv byggnad med plats för både testbäddar och möten, säger Charlotte Thelm, divisionschef i NCC Building Sweden.

Första spadtaget tas 15 juni. Markarbetet inleds omgående och byggnationen påbörjas under hösten 2022. Inflyttning planeras till vintern 2023/2024.

Affären är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 150 MSEK som
orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden i det andra kvartalet 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Ödling, produktionschef, NCC Building, 070-516 01 26
Anni Axelsson, kommunikationspartner Norr NCC, 070-205 32 87

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

About NCC. NCC is one of the leading construction companies in the Nordics. Based on its expertise in managing complex construction processes, NCC contributes to a positive impact of construction for its customers and society. Operations include commercial property development, building and infrastructure project contracting, and asphalt and stone materials production. In 2021, NCC had sales of SEK 53 bn and 13,000 employees. The NCC shares are listed on Nasdaq Stockholm.