NCC bygger om Kristianstads reningsverk - inleder med markarbeten

NCC ska i samverkan med Kristianstads kommun genomföra en ombyggnation av det centrala reningsverket. Efter att parterna planerat, budgeterat och projekterat har beslut tagits om genomförande. Första avropet gäller markarbeten till ett ordervärde om 150 MSEK.

Bild: Inledande markarbete för det nya reningsverket. Foto NCC.

Ombyggnationen av Kristianstads centrala reningsverk är kommunens hittills största investering och ett nödvändigt projekt både för invånarnas hälsa och miljön. Det är också en förutsättning för att kommunens befintliga näringsliv ska kunna öka sina volymer, nya företag ska kunna etablera sig och för att staden ska kunna växa.För att säkerställa att Kristianstad kan möta framtida krav och behov för avloppsrening behöver kommunens befintliga reningsverk byggas om. När den nya anläggningen tas i drift 2024 kommer det vara ett av Sveriges modernaste reningsverk, med bland annat membranteknik. Det förbereds även för framtida krav, exempelvis läkemedelsrening.

– Projektet var mer komplicerat än vad som kunde utläsas från början, vilket visar på styrkan med samverkan i denna typ av projekt. Tillsammans med Kristianstads kommun bygger vi nu en både tekniskt och kostnadsmässigt optimal anläggning, säger Per Johansson, affärschef på NCC Vatten och Miljöteknik.

I praktiken byggs ett nytt reningsverk sydöst om det befintliga. Av de befintliga byggnaderna rivs vissa, andra byggs om och en del behålls som de är, men huvuddelen av avloppsreningen kommer att ske i den nya anläggningen.

– Planering och projektering för ombyggnaden har pågått ett par år, då vissa omtag har krävts när nya frågor och förutsättningar tillkommit, men nu ser vi fram emot att äntligen börja bygga. Med det nya reningsverket står Kristianstad väl rustat för framtiden, säger Niklas Andersson, affärschef, NCC Infrastructure.

NCC har stor erfarenhet av att anlägga och förnya VA-infrastruktur. Genom specialistenheten Vatten och Miljöteknik har NCC, som enda byggbolag i Sverige, kompetens för hela VA-processen och kan därmed bygga och installera nyckelfärdiga vattenverk och avloppsverk.

Samarbetet mellan NCC och Kristianstads kommun gällande det centrala reningsverket inleddes 2017, då NCC upphandlades som totalentreprenör. Sedan dess har parterna i samverkan planerat, budgeterat och projekterat för ombyggnaden och nyligen fattade kommunen beslut om genomförande av hela projektet som är kostnadsberäknat till 535 MSEK.

Projektet genomförs i ett antal delentreprenader och först ut är avropet för markarbeten, ett uppdrag med ordervärde om cirka 150 MSEK. Det orderregistrerades i första kvartalet 2020 i affärsområde NCC Infrastructure. Resterande delentreprenader orderregistreras löpande i samma affärsområde.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Andersson, affärschef NCC Infrastructure Civil South, 070-5460881
Per Johansson, affärschef Vatten- och Miljöteknik, NCC Infrastructure, 070088 71 98

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.