NCC startar nu utvecklingen i Järva Krog, Solna

NCC planerar att byggstarta sitt nya huvudkontor då detaljplanen nu antagits genom en dom i Mark- och Miljödomstolen. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft inom tre veckor. NCC:s nya huvudkontor är starten på utvecklingen av en ny, hållbar och attraktiv stadsdel i Solna. 

Detaljplanen för NCC:s fastighet Startboxen i Solna, har antagits genom en dom i Mark- och Miljödomstolen. Sannolikheten för ett överklagande bedöms som låg och detaljplanen förväntas därför vinna laga kraft inom tre veckor. Den nya detaljplanen medger en utökad byggrätt på NCC:s fastighet som omfattar totalt cirka 90 000 kvadratmeter, fördelat på cirka hälften kontor och hälften bostäder.

I samband med att detaljplanen vinner laga kraft genomför NCC och Solna kommun markbyten för att möjliggöra utvecklingen av en ny tät stadsstruktur i Järva Krog. Det innebär bland annat tre nya stadskvarter med kontor, restauranger, service och bostäder tillsammans med nya torgbildningar och ny gatustruktur.

– Vi är jätteglada över beslutet som Mark- och Miljödomstolen nu fattat och ser verkligen fram emot att ta nästa steg i utvecklingen av Järva Krog och att skapa en attraktiv plats i ett av norra Stockholms mest tillgängliga läge, säger Carola Lavén, affärsområdeschef, NCC Property Development.

NCC avser att byggstarta två kontorsprojekt som omfattar totalt cirka 32 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta för kontor, restaurang och service. För den ena kontorsbyggnaden som omfattar cirka 20 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta avser NCC själva teckna hyresavtal och flytta sitt huvudkontor. Aktuell total uthyrningsgrad för de två kontorsprojekten uppgår till cirka 60 procent.

– Genom flytten till ett helt nytt huvudkontor kan vi erbjuda en attraktiv, modern arbetsplats och samtidigt vara delaktiga i utvecklingen av en ny hållbar stadsdel, säger Peter Wågström, koncernchef på NCC.

Byggstart av kontorsbyggnaderna beräknas ske under Q2 2017. Entreprenaden, med ett ordervärde om cirka 1 050 MSEK, orderregistreras i affärsområde NCC Building. Kontorsbyggnaden, som blir NCC:s huvudkontor, beräknas färdigställas 2019 och den andra kontorsbyggnaden 2020.

Projekten genomförs i affärsområde NCC Property Development. För att möjliggöra utvecklingen av hela stadsdelen kommer NCC att riva befintlig kontorsfastighet i ett senare skede.

NCC har som mål att minimera miljöpåverkan och bidra med värde för både kunder och samhället. Med miljöcertifierade byggnader, attraktiva arbetsplatser och inkluderande stadsmiljöer blir utvecklingen av Järva Krog en viktig del i att nå en långsiktig ambition om att bidra med en positiv nettoeffekt på miljön.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carola Lavén, Affärsområdeschef, NCC Property Development Nordic AB +46 (0) 70 177 16 74
Tove Stål, Presschef Sverige, NCC, +46 (0)76 521 61 02

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017 kl. 08:00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.