Säkert beteende i fokus när NCC arrangerar årliga Awareness Day

De senaste fyra åren har de allvarligare olyckorna minskat med mer än 30 procent på NCC, vilket stärker en fortsatt utveckling av det systematiska säkerhetsarbetet. Idag diskuteras vikten av ett säkert beteende i det dagliga arbetet under koncernens årliga Awareness Day.Foto: Niclas Franzén, NCC

I elva år har NCC arrangerat Awareness Day den första onsdagen i september. Klockan 09.00 avbryts arbetet på samtliga NCC:s arbetsplatser i hela Norden för samtal om hur man tillsammans skapar en bättre och säkrare arbetsmiljö. Årets tema är ”Säkert beteende” för en säker arbetsmiljö i det dagliga arbetet. 

‒ Vi vet sedan länge att ett säkert beteende är en av de avgörande faktorerna för att undvika olyckor på en arbetsplats, men arbetet behöver ständigt utvecklas. Under Awareness Day kommer vi både praktisera och diskutera hur vi ska uppnå säkra arbetsplatser och att ett säkert beteende är och ska vara en del av vår företagskultur, säger Lars-Gunnar Larsson, Head of Health and Safety, NCC.

Den senaste fyraårsperioden har de riktigt allvarliga olyckorna på NCC minskat med mer än 30 procent. Under året har NCC även gjort en grundlig genomgång av samtliga olyckor och tillbud med extra fokus på de allvarliga, för att ytterligare öka kunskapen om säkerhetsarbetet. 

‒ En digitaliserad rapportering och ett högt engagemang gör att alla medarbetare bidrar till att vi vet mer än någonsin om bakgrunden till de allvarliga olyckorna. Det är ett underlag som gör vår analys skarpare och att riktade åtgärder kan initieras redan nu under hösten, avslutar Lars-Gunnar Larsson.

Awareness Day genomfördes för första gången 2011 och 2014 infördes verktyget Time Out där medarbetarna uppmanas att stoppa arbetet när de upplever en osäker situation. Sedan 2017 hålls dagliga säkerhetsgenomgångar inför dagens arbetsmoment på alla NCC:s byggarbetsplatser. De senaste åren har fokus legat på att förbättra rutiner, rapportering och uppföljning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars-Gunnar Larsson, Head of Health and Safety NCC +46 76 125 13 01
Tove Stål, Head of Group External Relations, +46 76 521 61 02

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.