NCC upprustar dammen i Burvattnet, Åre

NCC och Indalsälvens Vattenreglerföretag inleder arbetet med att rusta upp och renovera dammen i Burvattnet, Åre. Projektet görs i samverkan och ordervärdet uppgår till cirka 95 MSEK.

 

Foto: Indalsälvens Vattenreglerföretag

Projektet inleds omgående och omfattar bland annat att säkra anläggningens kapacitet för att släppa fram och reglera vatten, samt renovering och upprustning av bottenskov, fyllningsdamm, luckor och en befintlig fiskväg.

− I Burvattnet kan vi årligen lagra 72 miljoner kubikmeter vatten på 560 meters höjd över havet. Detta vatten nyttjas i hela 13 kraftverk på vägen till havet och ger ca 65 GWh planerbar elkraft. Det är en liten, men inte obetydlig del av det svenska kraftsystemet. Den lagrade energin motsvarar batterier i ca 650 000 elbilar. Behovet av planerbar elkraft som komplement till den icke planerbara vindkraften kommer att öka kraftigt i framtiden, därför rustar vi upp Burvattnet, säger Jonas Bengtsson VD, Indalsälvens Vattenreglerföretag.

Burvattnet ligger vid Svenskådalens naturreservat i den nordligaste delen av Åre kommun och nås endast via båt, en sjötransport på 12 km. Uppdraget genomförs i samverkan, vilket passar komplexa projekt som renoveringen av Burvattnet.

− NCC har lång erfarenhet av dammsäkerhetshöjande arbeten. Tillsammans med Indalsälvens Vattenreglerföretag rustar vi upp och renoverar Burvattnet som en del av den planerbara elkraften som innebär en trygg elförsörjning för industrier och hushåll, säger Richard Mattson, produktionschef NCC Infrastructure.

Projektering och planering inleds omgående, anläggningen beräknas vara klar hösten 2023.

Ordervärdet för affären uppgår till cirka 95 MSEK och orderregistreras i andra kvartalet 2021 i affärsområde NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Richard Mattsson, produktionschef, NCC Infrastructure 070-548 91 68
Anni Axelsson, kommunikationspartner Norr NCC, 070-205 32 87

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.